• آمار زنان بیمه شده تأمین اجتماعی از ١٢ درصد درسال ٨٥ به ١٩ درصد در سال ٩٥ رسیده است

 • قوانین جدید بازنشستگی پیش از موعد روستاییان امسال تصویب می شود

 • برنامه‌ریزی برای از بین بردن ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی

 • 1420 به سئوالات بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان پاسخ می دهد

 • ۳۲۰ هزار قالیباف بیمه شدند

 • حل مشکل بیمه ۵۰۰ هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی در دستور کار

 • داستان برد و باخت یک ادغام

 • لزوم سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی در بازارهای جدید

 • تسهیل بیمه اهالی مطبوعات

 • زیروبم بیمه‌های مشاغل آزاد

Loading
Loading
 • آمار زنان بیمه شده تأمین اجتماعی از ١٢ درصد درسال ٨٥ به ١٩ درصد در سال ٩٥ رسیده است

 • قوانین جدید بازنشستگی پیش از موعد روستاییان امسال تصویب می شود

 • برنامه‌ریزی برای از بین بردن ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی

 • 1420 به سئوالات بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان پاسخ می دهد

 • ۳۲۰ هزار قالیباف بیمه شدند

 • حل مشکل بیمه ۵۰۰ هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی در دستور کار

 • داستان برد و باخت یک ادغام

 • لزوم سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی در بازارهای جدید

 • تسهیل بیمه اهالی مطبوعات

 • زیروبم بیمه‌های مشاغل آزاد

Loading

گزارشهای جدید

صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »