• لزوم سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی در بازارهای جدید

 • تسهیل بیمه اهالی مطبوعات

 • زیروبم بیمه‌های مشاغل آزاد

 • تبعات بازنشستگی زودهنگام

 • وخامت اوضاع صندوق تامین اجتماعی

 • افزایش سن بازنشستگی ضروری است

 • اخذ گواهی عدم بدهی در هنگام خرید، فروش، اجاره، رهن و صلح حقوقی موسسات و کارگاه ها از سازمان تامین اجتماعی الزامی است

 • اطلاعات بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برخط شد

 • اعلام نحوه پرداخت حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه مستمری بگیران

 • کارفرمایان مکلف به همکاری با بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند

Loading
Loading
 • لزوم سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی در بازارهای جدید

 • تسهیل بیمه اهالی مطبوعات

 • زیروبم بیمه‌های مشاغل آزاد

 • تبعات بازنشستگی زودهنگام

 • وخامت اوضاع صندوق تامین اجتماعی

 • افزایش سن بازنشستگی ضروری است

 • اخذ گواهی عدم بدهی در هنگام خرید، فروش، اجاره، رهن و صلح حقوقی موسسات و کارگاه ها از سازمان تامین اجتماعی الزامی است

 • اطلاعات بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برخط شد

 • اعلام نحوه پرداخت حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه مستمری بگیران

 • کارفرمایان مکلف به همکاری با بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند

Loading

گزارشهای جدید

« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۴