طرح ها و لوایح سال 97

 

طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه بیمه های اجتماعی در سال 97:

 

طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

 

 

 

طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی

 

 

طرح استفساریه جزء(4) بند«ب» تبصره(2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی

 

 

 

طرح "حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران"

 

 

طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران