منبع فایل 3 - نمایش فایل

طرح استفساریه تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی

PDF

۱۲ خرداد ۱۳۹۳

۱۲ خرداد ۱۳۹۳

۷۴.۴ کیلوبایت

توضیحات

اظهار نظر

حبیب اله صالحی
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ Iran
0
0
0

• نقدی بر ماده 31 برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده77 قانون تامین اجتماعی محاسبه میانگین در علم آمار: • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی
برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند • در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید