کتب و مقالات مباحث نظری بیمه های اجتماعی

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: تأمین اجتماعی در قرآن

نویسنده/ مترجم: احمد قابل

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

article	amine ejtemaee dar Qoran.pdf article amine ejtemaee dar Qoran.pdf

 

عنوان مقاله: چالشهای پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری و راهبردهای برون رفت از آن

نویسنده/ مترجم: ایراندخت عطاریان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1390

 

articlechalesh58.pdf articlechalesh58.pdf

 

عنوان مقاله: معرفی طرحهای بازنشستگی (طرحهای کارفرما- پشتیبان)

نویسنده/ مترجم: محمد رضا نیرومند

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1386

 

articlemoarefi_tarh.pdf articlemoarefi_tarh.pdf

 

عنوان مقاله: چالشهای نظام بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

نویسده/ مترجم: مصطفی روغنی‌زاده

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره بیست و نه

article9-RoghaniZadeh-9-29.pdf article9-RoghaniZadeh-9-29.pdf

 

عنوان مقاله: حق برخورداری از تأمین اجتماعی : ویژگی‌ها، محتوا و اصول کلی حاکم بر آن

نویسنده/ مترجم: مرتضی شهبازی‌نیا

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره بیست و نهم

 

article/-Shahbazinia-9-30.pdf article/-Shahbazinia-9-30.pdf

 

عنوان مقاله: مدیریت ریسک در تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: مریم عابدین خان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

 

article
            isk management.PDF article isk management.PDF

 

عنوان مقاله: آینده بازنشستگی نسل جدید سالمندی

نویسنده/ مترجم: زهرا زاده غلام

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

 

articleayande_bazneshastegi.PDF articleayande_bazneshastegi.PDF

 

عنوان مقاله: بازتوزیع درآمد در صندوق تأمین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن

نویسنده/ مترجم: علی محمدکیمیاگری و رضا منوچهری راد

مشخصات: فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران سال پانزدهم، شماره 45، زمستان 89

 

Redistribution.pdf Redistribution.pdf


عنوان مقاله: حکمرانی صندوق های بازنشستگی و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی

نویسنده/ مترجم: محمدرضا فرهادی پور

مشخصات: مجلس و پژوهش سال سیزدهم زمستان 1386 شماره54

articlehokmrani sandoghhaye bazneshastegi.pdf articlehokmrani sandoghhaye bazneshastegi.pdf 

عنوان مقاله: صنعت بیمه؛ گذشته، حال و آینده

نویسنده/ مترجم: جواد فرشباف

مشخصات: دنیای اقتصاد

articleصنعت بیمه.docx articleصنعت بیمه.docx

 

عنوان مقاله: بازنشستگی ،رویکردی به تعاریف و مفاهیم

نویسنده/ مترجم: علیرضا عابدینی

مشخصات: پرتال جامع علوم انسانی

article	aarife bazneshastegi.pdf article aarife bazneshastegi.pdf


 

عنوان مقاله: بمب ساعتی صندوق‌های بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: حسین عبده تبریزی        

مشخصات: روزنامه شرق، 19 شهریور 1392

articleبمب ساعتی صندوقهای بازنشستگی.doc articleبمب ساعتی صندوقهای بازنشستگی.doc

 

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه شدگان اصلی از خدمات بیمه ای

نویسنده/ مترجم: ایرج ساعی ، هدایت خسروی

مشخصات: فصلنامه علوم رفتاری شماره 77

rezayatmandi az tamin.pdf rezayatmandi az tamin.pdf

 

عنوان مقاله: فرهنگ ، نیاز ها و انتظارات فرهنگی بازماندگان کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: ملیحه شیانی ،محمد علی محمدی

مشخصات: نامه انسان شناسی ،سال چهارم، شماره 8

entezar bazmandegan.pdf entezar bazmandegan.pdf

 

 

عنوان مقاله: تور ایمنی و استرتژی های تامین اجتماعی در دوران گذار

نویسنده/ مترجم: رویا طباطبایی یزدی        

مشخصات: نشریه راهبرد، شماره 25

 

 

 

 

عنوان مقاله: تبیین نهادی برنامه‌ریزی دولتی تأمین اجتماعی در ایران

نویسنده/ مترجم: محسن جعفری مقدم

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم ، شماره 47

 

 

عنوان مقاله: زمان بهینه برای خرید مستمری براساس فرآیند پخش

نویسنده/ مترجم: حسن داداشی آرانی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم ، شماره47

 

 

عنوان مقاله: پوشش تأمین اجتماعی برای کسب و  کار مجازی

نویسنده/ مترجم: مصطفی السان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم ، شماره 47

 

عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر بازنشستگی‌های زودهنگام

نویسنده/ مترجم: عباس خندان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال داوزدهم ، شماره43

 

 

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر رفاه مستمری‌بگیران بازنشسته

نویسنده/ مترجم: ایراندخت عطاریان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال داوزدهم ، شماره44

 

 

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مخارج سازمان تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده/ مترجم: میرحجت نجفی نسب

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال داوزدهم ، شماره

 

 

عنوان مقاله:ضوابط حقوق کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار

نویسنده/ مترجم: محمدرضا جوان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم ، شماره43

 

 

معرفی کتاب:

 

عنوان کتاب: اصول و مبانی تامین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: ترجمه اداره کل اموربین الملل

مشخصات: موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه

 

عنوان کتاب: تامین‌ اجتماعی در ایران‌

نویسنده/ مترجم: اعتضادپور، ناهید

مشخصات: موسسه‌ عالی پژوهشی تامین‌ اجتماعی، 1375

 

عنوان کتاب: فرهنگ‌ بیمه‌های اجتماعی

نویسنده/ مترجم: سیاوش مریدی

مشخصات: نشر و پژوهش‌ فرزان‌ روز: موسسه‌ عالی پژوهش‌ تامین‌ اجتماعی، 1378

 

عنوان کتاب: مجموعه‌ واژگان‌ بیمه‌ای (پیشنهادی مترجمان‌(

نویسنده/ مترجم: بیمه‌ مرکزی ایران‌

مشخصات: پژوهشکده‌ بیمه‌، 1383

 

عنوان کتاب: بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی

نویسنده/ مترجم: بئاتریس‌ مایونی د` انتیانو

مشخصات: موسسه‌ عالی پژوهش‌ تامین‌ اجتماعی، 1380

 

عنوان کتاب: راهنمای بازنشستگی کشوری

نویسنده/ مترجم: موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری

مشخصات: موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1381

 

عنوان کتاب: تحلیل‌ ریاضی بر وضعیت‌ صندوق‌ های بازنشستگی ایران‌ و طراحی سیستم‌ بهینه‌ برای صندوق‌ های یاد شده‌

نویسنده/ مترجم: مصطفی روغنی زاده

مشخصات: صحفی، 1384

Book	ahlil riazi.pdf Book ahlil riazi.pdf
Book	ahlil riazi.pdf Book ahlil riazi.pdf
Book	ahlil riazi	ahlil_riazi3.pdf Book ahlil riazi ahlil_riazi3.pdf

 

 

عنوان کتاب: فنون‌ آکتواریابی تامین‌ اجتماعی،صندوقهای مستمری از کارافتادگی ،بازنشستگی و بازماندگان‌

نویسنده/ مترجم: پیتر تولن‌

مشخصات: سازمان‌ تامین‌ اجتماعی، 1377

 

عنوان کتاب: چکیده مقالات و پژوهش‌های بیمه‌ای سال 1390

نویسنده/ مترجم: -

مشخصات: پژوهشکده بیمه

 

 

عنوان کتاب: آشنایی اجمالی با صندوق تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: اداره آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی

مشخصات: جزوه آموزشی، 1390

 

Bookashnaee ba tamin ejtemaee.pdf Bookashnaee ba tamin ejtemaee.pdf

 

 

عنوان کتاب: دانستنی‌های بیمه‌ای

نویسنده/ مترجم: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی

مشخصات: چاپ اول، تابستان 1391

 

Bookporsesh-pasokh-site.pdf Bookporsesh-pasokh-site.pdf

عنوان کتاب: نظام بازنشستگی در ایران چالش‌ها و فرصت‌ها

نویسنده/ مترجم: بابک جهانی ، صابر شیبانی اصل

مشخصات: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور