کتب و مقالات مطالعات تطبیقی بیمه ها

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: تحولات تأمین اجتماعی (اصلاح نظام بازنشستگی در اروپا و آمریکا)

نویسنده/ مترجم: ترجمه دکتر هرمز همایون پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

article	ahavolat tamin ejtemaee.pdfarticle ahavolat tamin ejtemaee.pdf

 

عنوان مقاله: سیستم های بازنشستگی در یک نگاه (آسیا و اقیانوسیه)

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

articleasia_and_pacific_pension.pdfarticleasia_and_pacific_pension.pdf

 

عنوان مقاله: چالش های مدیریتی و اجرایی در سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی(تجارب صندوق احتیاط کارکنان مالزی)

 نویسنده/ مترجم: مریم عابدین خان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

articlemalezy.pdfarticlemalezy.pdf

 

عنوان مقاله: اثرات اصلاح سیستم بازنشستگی شیلی براقتصاد کلان

نویسنده/ مترجم: مجتبی قاسمی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

articledc in chile.pdfarticledc in chile.pdf

 

عنوان مقاله: بررسی سیستم های بازنشستگی درجهان (برنامه های بازنشستگی خصوصی درایالات متحده )

 نویسنده/ مترجم: -

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

articlesystem_bazn_usa.pdfarticlesystem_bazn_usa.pdf

 

عنوان مقاله: تامین اجتماعی در فرانسه

 نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی، زهرا قاسمی وانانی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

articleinal_france.pdfarticle inal_france.pdf

 

معرفی کتاب:

عنوان کتاب: نظامهای بازنشستگی در خاورمیانه و شمال آفریقا

 نویسنده/ مترجم: دیوید روبالینو

مشخصات: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، 1385