کتب و مقالات مطالعات تطبیقی بیمه ها

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: تحولات تأمین اجتماعی (اصلاح نظام بازنشستگی در اروپا و آمریکا)

نویسنده/ مترجم: ترجمه دکتر هرمز همایون پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

 

article	ahavolat tamin ejtemaee.pdf article ahavolat tamin ejtemaee.pdf

 

عنوان مقاله: سیستم های بازنشستگی در یک نگاه (آسیا و اقیانوسیه)

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

 

articleasia_and_pacific_pension.pdf articleasia_and_pacific_pension.pdf

 

عنوان مقاله: چالش های مدیریتی و اجرایی در سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی(تجارب صندوق احتیاط کارکنان مالزی)

 نویسنده/ مترجم: مریم عابدین خان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

 

articlemalezy.pdf articlemalezy.pdf

 

عنوان مقاله: اثرات اصلاح سیستم بازنشستگی شیلی براقتصاد کلان

نویسنده/ مترجم: مجتبی قاسمی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

 

articledc in chile.pdf articledc in chile.pdf

 

عنوان مقاله: بررسی سیستم های بازنشستگی درجهان (برنامه های بازنشستگی خصوصی درایالات متحده )

 نویسنده/ مترجم: -

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

 

articlesystem_bazn_usa.pdf articlesystem_bazn_usa.pdf

 

عنوان مقاله: تامین اجتماعی در فرانسه

 نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی، زهرا قاسمی وانانی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

 

articleinal_france.pdf article inal_france.pdf

 

 

عنوان مقاله: مطالعۀ تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: زینب عصمتی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم ، شماره 47

 

 

عنوان مقاله: توسعه تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه

نویسنده/ مترجم: زینب عصمتی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم ، شماره 34

معرفی کتاب:

عنوان کتاب: نظامهای بازنشستگی در خاورمیانه و شمال آفریقا

 نویسنده/ مترجم: دیوید روبالینو

مشخصات: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، 1385