اخبار

تامین اجتماعی مهمترین ساختار برای افزایش کیفیت زندگی

درجوامع توسعه یافته واژه‌های رفاه و تامین اجتماعی، لغاتی همراه و توامان بوده که یادآور سیاست‌هایی مدون در توانمندسازی آحاد جامعه به سمت یک زندگی با رعایت کرامت انسانی و عزت نفس است.

واژه‌های رفاه و تامین به خصوص با پسوند اجتماعی لغاتی مولود تحولات مدرن هستند و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگی‌های مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است.

سیاست‌گذاری در راستای ایجاد یک جامعه رشد یافته و رفع محرومیت از زوایای مختلفی مانند فرهنگی، صنعتی، اجتماعی و ... از اهم برنامه‌های حاکمیت است و مدعیان مسئولیت ازجمله رهبران و روسای جمهور در این جوامع در ارائه برنامه‌های خود به شاخص‌هایی مانند ایجاد اشتغال پایدار و حمایت ازنیروی مولد، توسعه درمان و ... اشاره می‌کنند.

یکی از دستاوردهای تامین اجتماعی این است که جامعه به سمت حفظ کرامت و شرافت انسانی در ارائه خدمات حرکت می‌کند و برخلاف نظام‌های صرف حمایتی، بهترین نوع خدمات را که بر اساس پرداخت حق بیمه بوده نه بر اساس مساعدت حاکمیت، ارائه می‌کند و مبین زیرساخت یک جامعه تولید محور و برنامه‌دار است، نه یک جامعه روزمره و بی برنامه.

بدیهی است تامین اجتماعی زیر مجموعه‌ای از نظام جامع رفاه اجتماعی است که تحقق ابعاد مختلفی از رفاه جامعه را با کارکردهای خود رقم می‌زند.

از دلایل مهم اثبات این ادعا نیز می‌توان به نقش تامین اجتماعی در حراسـت و صیانـت از نیـروی انسـانی اشاره کرد. سـازمان تأمین اجتماعـی نیـز بر اسـاس ایـن ماموریت ملـزم به توجه به مباحـث مربوط بـه تأمین شـرایط مناسـب اجتماعی بـرای نیروی انسـانی و اعمال حمایت‌هـای اجتماعی لازم در دوران نیازمنـدی و سـالمندی نیروها اسـت.

با یک بررسی سطحی پی می‌بریم سـازمان تأمین اجتماعـی خصوصا در سال‌های اخیر در دولت تدبیر و امید در مسیر اجرای راهبردهای خود و نیل به تحقق امنیت اجتماعی و توسـعه پایدار اقدامات ارزنده‌ای را اعمال کرده اسـت تا منجر به کاهـش فاصلـه طبقاتـی و رفـع محرومیت از جنبه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شود.

ضمن اینکه با توجه به میزان بالای عملیات حوزه درمان تامین اجتماعی در گسترش فرهنگ سلامت و توسعه خدمات درمانی به یاری دولت شتافته است.

البته تا رسیدن به آرمان سازمان تامین اجتماعی فاصله زیادی مانده است و در این راه تدوین نظریات منسجم و گفتمان سازی در مقوله تامین اجتماعی بر مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی دانش‌محور سبب می‌شود تا این نهاد خدمت‌رسان، خودکفا و بدون نیاز دولت بتواند اقشار مختلف کشور خصوصا بخش مولد را به سمت زندگی سالم و باعزت سوق دهد. بی‌شک صعود به قله موفقیت یعنی یک نظام جامع تامین اجتماعی که تامین کننده رفاه اجتماعی باشد در گرو داشتن درک عمیق از وابستگی و ارتباط تنگاتنگ نهاد توانمند «تامین اجتماعی» و برقراری یک «جامعه رفاه محور» بوده و ضروری است همه دلسوزان، متخصصان و نخبگان در معرفی این پیوند کوشا باشند و نیز تعامل منطقی با صاحبان قدرت، نهادهای قانونگذار و شرکای اجتماعی فراهم شود.

سید علی‌اصغر محمودی

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان مازندران


۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید