اخبار

بحران صندوقهای بازنشستگی و ضرورت اصلاح

بحران صندوقهای بازنشستگی و ضرورت اصلاح
   

مروری بر وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کشور حکایت از آن دارد که نظام بازنشستگی با چالشهای عمده ای روبه روست که اثر قابل توجهی بر تضمین رفاه سالمندان در آینده و بر ساختار بودجه کشور دارد. نسبت جمعیت سالمند کشور رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است. سطح پوشش بیمه پایه نتوانسته است همه فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوق بگیر را تحت پوشش قرار دهد و نارسایی نظام بیمهای در این زمینه مشهود است. نسبت مصارف به منابع صندوقهای بازنشستگی روند افزایشی داشته و با یک شیب تند مصارف از منابع پیشی گرفته است. کمکهای دولت به دو صندوق کشوری و لشگری که در سال ۱۳۸۸ تنها ۳.۶ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی پایدار در سال 1400 به 121 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر طی 12 سال، سهم کمک دولت به این دو صندوق حداقل 34 برابر شده است.

 

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید