اخبار

تقویت منابع وافزایش تعداد بیمه پردازان از اولویتهای مهم تامین اجتماعی است

تقویت منابع وافزایش تعداد بیمه پردازان از اولویتهای مهم تامین اجتماعی است
معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: تقویت منابع مالی و وصول مطالبات تامین اجتماعی وهمچنین برنامه ریزی در جهت افزایش تعداد بیمه پردازان از اولویت های مهم این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد ، رخشنده رو، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی کشور و درجمع مدیران و کارشناسان حوزه بیمه ای تامین اجتماعی استان با اشاره به نقش مهم وسازنده نیروی انسانی دراعتلاء وارتقاء جایگاه سازمان گفت: نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی به مثابه سرمایه های گرانبها هستند که با آموزش مستمروانتقال سازوکارها ودانش های جدید به آنان می توان گامهای موثری درمسیر توسعه وارتقاءسطح کیفی وکمی خدمات سازمان برداشت.

معاون اداری، مالی سازمان تامین اجتماعی افزود:سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که از محل حق بیمه های دریافتی منابع مالی خود را تامین می نماید ولذا می طلبد تا با برنامه ریزی مناسب درامربودجهریزی وهمچنین اتخاذ راهبردهای مناسب دروصول مطالبات معوق وجاری گامهای موثری درجهت تثبیت سازمان برداشت.
حمزه لویی مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان نیز ضمن اشاره به برنامه های اثرگذار معاونت اداری مالی سازمان جهت نگهداشت وصیانت ازنیروی انسانی وانعکاس رضایتمندی پرسنل ازبرنامه های انگیزش سامان گفت: در سال 91 این اداره کل قریب به 103 میلیارد تومان ازکارفرمایان طلبکار بود که با اجرای قانون بخشودگی جرایم در راستای بخشی ازمطالبات سازمان با بسیج همگانی پرسنل وصول گردید.
مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه بیش ازیک سوم جمعیت استان را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند گفت: درسال 91 بالغ بر 2 هزارو81 میلیارد ریال درحوزه تعهدات بلند مدت و38 میلیارد ریال نیز درحوزه تعهدات کوتاه مدت هزینه شده است و 113 میلیارد ریال نیز به عنوان مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران استان پرداخت شدده است.
حمزه لویی در ادامه ازحمایتهای موثر معاونت ادارای، مالی سازمان در بخش ساخت وساز قدر دانی نمود وگفت: احداث ساختمان شبعه دو خرم آباد که ازپروژه های مصوب سفرهای گذشته دولت بود دربهمن سال 91 به مرحله بهره برداری رسید وامیدورایم ساختمان شعبه ازنا نیز که درآستانه بهره برداری است نیز دریکماه آینده افتتاح شود.
۷ خرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۱۴
خبرگزاری موج 92/3/7 |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید