اخبار

لزوم تغییر در ضوابط صندوق بیمه ای و نقل و انتقال سوابق

تسهیل در جابجایی نیروی کار یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار است. افراد شاغل باید بتوانند متناسب با تغییرات بازارکار و دگرگونی در شرایط محیط کار، برای تغییر محیط کار خود تصمیم بگیرند. همچنین، کارفرمایان نیز به اقتضای شرایط و نیازهایشان باید امکان تصمیم‌گیری دربارۀ نیروی کار و جابجایی های احتمالی را داشته باشند. در چنین شرایطی، چگونگی حفظ و بهره گیری از سوابق بیمه ای افراد اهمیت زیادی می یابد. این موضوع به خصوص هنگامی مهم است که با تغییر محیط کار یک فرد شاغل، صندوق بیمه ای او تغییر کند.
امروزه یکی از مشکلات عمدۀ شاغلین بویژه کارکنان دولت و شرکت های دولتی که بنابه دلایلی زودتر از موعد مقرر (رسیدن به شرایط بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت) ناچاراً و یا به دلخواه، محیط استخدامی خود را ترک و در محیط دیگری اشتغال می یابند و یا در همان محیط تداوم اشتغال داشته، لکن صندوق دیگری را اختیار می نمایند، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر است.
تاخیر در پاسخ دهی دستگاهها به دلیل تطبیق شرایط فرد انتقال دهندۀ سابقه با قوانین موجود، تحمیل هزینۀ بسیار بالا و سنگین برای ذینفعان (بویژه افردی که دارای سابقۀ بالای خدمتی بوده و به راحتی قادر به پرداخت مابه التفاوت آن نبوده و گاهاً نیز از سوابق خدمتی خود به دلیل هزینۀ سنگین، صرفنظر می نمایند) عدم امکان انتقال سوابق توسط بازماندگان بیمه شده، توجه صرف قوانین موجود در جهت نفع اقتصادی صندوقها و... مشکلات بسیاری را برای دستگاهها و شاغلین به وجود آورده که نتیجۀ آن سرگردانی، بلاتکلیفی و ایجاد دغدغه و آشفتگی فکری و نارضایتی نیروهای فعال جامعه را به دنبال دارد.
از آنجا که سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان در احراز شرایط برقراری تعهدات صندوقها و در نتیجه وضع معیشتی خود و خانواده آنها اهمیت بسیاری دارد، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات بیمه‌شدگان در هنگام نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بین صندوقهای بیمه‌ای تا حدامکان مرتفع گردد. این وزارتخانه بنا به مأموریت خود جهت رفع مشکلات بیمه‌شدگان و باتوجه به تکالیف قانونی مصرح در بند "ب" ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه (ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بین صندوقهای بیمه‌ای) را تهیه و جهت طی مراحل تصویب تقدیم هیئت محترم دولت نموده است. بدیهی است تصویب آیین‌نامه پیشنهادی از سوی این وزارتخنه، می‌تواند جهت ممانعت از تضییع حقوق بیمه‌شدگان به هنگام انتقال سوابق، رهگشا باشد.

کیانا کریمی
رئیس گروه منابع مالی و درآمد
دفتر بیمه های اجتماعی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید