اخبار

امور مالی و سرمایه گذاری

امور مالی و سرمایه گذاری
Issa نقشه های کارکرد سرمایه گذاری صندوق ذخیره تأمین اجتماعی را بررسی می کند. صندوقهای احتیاط در طول سالهای 2011-2009 علی رغم اینکه دچار بحران اقتصادی و چالش شده بود بازگشت سود مثبتی داشته است

دستورالعمل ISSA برای سرمایه گذاری در صندوق تامین اجتماعی

به طور کل در بازار مالی بین المللی و بویژه در عملکرد سرمایه گذاری بسیاری از صندوقهای احتیاطی تامین اجتماعی ، دوران سه ساله 2009-2011 یک دوره بسیار فرار و متنوع بود. علی رغم این چالش ها ، تحقیق انجام شده توسط اعضای سازمان ISSA نشان داد که صندوقهای احتیاطی تامین اجتماعی بازگشت سود مثبتی در این دوران داشته است.
صندوق احتیاطی تامین اجتماعی از سال 2011-2009 متوسط کاهش میزان بازگشت سود را اعلام کرد که در سال 2011 به کمترین مقدارخود رسید زمانی که سود خالص نزدیک به صفر شده بود. با این وجود ، متوسط بازگشت سود سالانه در این دوران مثبت باقی ماند و بر حسب درصد صوری8.1 و بر حسب درصد واقعی 4.6 شده است.
گزارش بررسی صندوق سرمایه احتیاطی ISSA اخیرا گزارشات خود را در دسترس کلیه اعضای سازمان ISSA قرار داده تا به یافته های عملیات سازمان ISSA در صندوقهای احتیاطی تامین اجتماعی بیشتر و عمیقا دقت کنند واین امر نشان داد که متوسط این کاهش سود در بین کشورهای مختلف متفاوت است.

در نگاهی برای درک فاکتورهایی که روی کارکرد اثر می گذارند، گزارش مذکور اعضای سازمان ISSAرا در مورد تخصیص سرمایه ، استفاده از مدیران خارجی ، موقعیت گردش شبکه نقدینگی و چارچوب تنظیمی مورد بررسی قرار داده است .

تبیین تفاوت ها در عملکرد صندوق
با نگاهی به دوران 2011-2009 ، مولفه های متفاوت و مشترک کلیدی که بر عملکرد اجرایی صندوقهای احتیاطی تامین اجتماعی فردی تاثیر می گذارند چه بودند؟
ابتدا ، عملکرد تحت تاثیر کاهش در بازگشت سود ناشی از رکود و کاهش پایه حقوق ، انتقال مالیاتی و افزایش قدرت پرداخت مزایا قرار گرفت.
دوم ، عوامل مختص یک کشور از قبیل قوانین محلی بخش امور مالی ، فرصت های بازار سرمایه داخلی و دسترسی به ابزارهای سرمایه گذاری مختلف ، تعهدات سرمایه گذاری صندوقها و وام و بدهی صندوق سرمایه از جمله میزان گردش نقدی پول همگی نقش مهمی ایفا می کنند.

یک عامل دیگر مورد بررسی اندازه صندوق سرمایه است. اندازه سرمایه بار سنگینی روی تخصیص سرمایه ایجاد می کند ، هر چه سرمایه بیشتر باشد احتمال قرار دادن دارایی بیشتر در سرمایه گذاریهایی با درامد ثابت، بیشتر است و نسبت کمتری به سرمایه گذاری نقدی یا سرمایه گذاریهای معادل نقدی و املاک اختصاص می دهند.

نقش دستورالعمل ISSA برای سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی

درسی که باید از گذشته های اخیر برای سرمایه گذاری سرمایه تامین اجتماعی فرا گرفت ممکن است وقت زیادی بگیرد. با این وجود ، یک عامل کلیدی برای مدیریت درست و افزایش صندوق احتیاطی تامین اجتماعی تنظیم چارچوبی برای مدیریت دارایی ها است.
دیگر مسائل مربوطه که بایست مورد بررسی قرار گیرند گزینه های تخصیص سرمایه ،انتخاب مدیران خارجی ،چگونگی مدیریت و کنترل موانع خارجی و مولفه های کلیدی از یک راهبرد سرمایه گذاری که از لحاظ اجتماعی پاسخگو باشد هستند.
از این حیث ، مدیریت ریسک و بی ثباتی در ایجاد ارزش بلند مدت مهم است و سرمایه گذاری هایی که به درستی مدیریت می شوند سهم بزرگی در سیستم های تامین اجتماعی پایدار دارند. به عنوان مثال ، دستورالعمل ISSA در مورد سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی به عنوان ابزاری جدید برای حمایت از تصمیمات مدیران در زمینه سرمایه گذاری تامین اجتماعی، در قدرت بخشیدن به ارزش های بلند مدت صندوق و تضمین بازگشت سود خالص کمک خواهد کرد.
طرح دوره ایی ISSA برای کارکرد صندوق احتیاطی تامین اجتماعی ادامه دارد و عملکرد صندوق های احتیاط در سال 2012 و 2013 در" نظارت صندوق احتیاط"برای اعضای سازمان ISSA در سال 2014 منتشر خواهد شد.
مرکز رجحان ISSA که در سال 2013 در دیوان بین المللی تأمین اجتماعی دوهه استقرار یافت ،تبادل اطلاعات در بین اعضای سازمان ISSA را در دستیابی به رجحان های اجرایی سریعتر کرد. نقش مهم مرکز رجحان ، بالا بردن و ارتقای استفاده از دستورالعمل ISSA و ایجاد استاندارد بین المللی برای اداره تامین اجتماعی است. طبق تعریف معیار برای ارتقا و پیشرفت ، دستورالعمل ISSA از اعضای سازمان ISSA برای تعیین اهداف نظارتی و اجرایی کاملا حمایت و پشتیبانی می کند.

نقش اصلی مرکز رجحان ،توسعه استفاده از دستورالعملهایIssa در مورد اداره تأمین اجتماعی و استانداردهای شغلی شناخته شده از لحاظ بین المللی در سطوح اجرایی تأمین اجتماعی می باشد. طبق تعریف معیار بهبود،دستورالعملهای هسسش از اعضای آن سازمان پشتیبانی و حمایت می کند تا اهدافی را برای اکتساب ،حفظ و نگهداری و رجحان های اجرایی هدف گذاری کنند.

مترجم : آزاده کاظم زاده ، کارشناس گروه تعهدات و خدمات بیمه اجتماعی

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۱:۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید