اخبار

طرح ملی استرالیا برای ارائه خدمات حمایتی به معلولین

طرح ملی استرالیا برای ارائه خدمات حمایتی به معلولین
خلاصه ای از طرح ملی استرالیا برای خدمت رسانی به معلولین

استرا لیا طرحی ملی برای خدمات حمایتی به معلولین معرفی می‌کند

طرح جدید، خدمات را استانداردسازی کرده و دسترسی عادلانه‌تری را تضمین می‌کند. برای اولین بار در تاریخ مشترک المنافع استرالیا، یک طرح ملی خدمات به معلولین معرفی می‌شود. طرح ملی بیمه‌ی معلولین (NDIS) با هدف استانداردسازی معیارها و اجرای خدمات به معلولین خواهد بود و دسترسی عادلانه‌تری را برای شهروندان در این زمینه تضمین می‌نماید. طرح در تعدادی از مکان‌های منتخب در اواسط سال 2013 به صورت پایلوت آزمایش شده و به تدریج در سطح ملی تا سال 2018 اجراخواهد شد.
علی رغم آنکه تعدادی از سوالات و موانع همچنان بدون پاسخ باقیمانده، دولت ها به طور کلی دراصل نیاز به NDIS توافق دارند.
در حال حاضر، پنج تااز هشت دولت ایالتی و حکومتی توافق کرده‌اند تا اجرای پایلوتها را به عهده گرفته ودر تأمین مالی آن شرکت داشته باشند.
هم‌چنین پشتیبانی اجتماعی گسترده‌ای در این زمینه وجود داشته و به نظر می رسد احزاب سیاسی مخالف در سطح ملی، به طور گسترده ای توافق دارند که دولت باید در تعیین NDIS وارد شود.
قوانین کنونی حمایت ازمعلولین
استرالیا، یک فدراسیون مرکب از شش ایالت و دو قلمرو می‌باشد. دولت مرکزی (مشترک المنافع)، مستمری هایی را برای افراد معلول در سال 1910 معرفی کرد. دولت مرکزی نقش خود را در این حوزه گسترده کرد تا بتواند موارد زیر را تحت پوشش قرار دهد.
• خدمات اشتغال
• خدمات از کار افتادگی به اعضای سابق نیروهای مسلح و به سالمندان
• پرداخت غرامت عضو به شاغلین (در استرالیا به عنوان غرامت جبران کارگران شناخته می‌شود)
ایالات و قلمروها مسئولیت هایی اصلی دیگری نیز برای ارائه دیگر خدمات، به جز اشتغال دارند اما بودجه ای که از دولت می گیرند یک سوم هزینه های موجود است . هم‌چنین ایالت ها طرح‌های جداگانه‌ای برای جبران خسارت و حمایت از کارگران در حوادث جاده‌ای در تعهد خود دارند.
حدود نیمی از کل نیاز برای پشتیبانی دولت از معلولین توسط دولت مرکزی برآورده می شود.
بخش خصوصی نیز در این زمینه نقش ایفا می‌کند. صندوق کارفرمایان، موظف به پرداخت حقوق مربوط به مرخصی استعلاجی برای کارمندان می‌باشد و شرکت‌های بیمه خصوصی، حمایت در برابر زیان مالی ناشی از ناتوانی و بیماری‌های پیش‌بینی نشده را پوشش می‌دهند.
مستمری های از کار افتادگی و کمک هزینه‌ها، نرخ یکنواخت دارند و عمدتاً پرداختیهایی مبتنی بر آزمون در آمده بوده که از در آمدهای مالیاتی تأمین مالی می شوند.
جبران خسارت کارگران و حمایت از تصادفات جاده‌ای، ترکیبی از طرح‌های بیمه‌ای "خطا" و "بدون خطا" هستند که توسط کارفرما از طریق حق بیمه‌های پرداخت شده‌ توسط رانندگان به سازمان های بیمه‌گر تأمین مالی می شوند.
این سیستم در حال حاضر، پیچیده و ناکارآمد می‌باشد. چرا که در بیشتر موارد افراد از کار افتاده را در جایی که باید کمک مالی و دیگر خدمات را دریافت کنند، در هاله ای از ابهام جا می گذارد.این سیستم همچنین موانعی را در راه رسیدن به سلامت، اشتغال وبرون دادهای اجتماعی قرار می‌دهد.
NDIS (طرح ملی بیمه معلولین) همه مشکلات را حل نخواهد کرد، ولی با استانداردسازی ضوابط و فرآیندهای ارزیابی برای طیف گسترده‌ای از خدمات از کارافتادگی در این حیطه کمک شایانی می‌کند. ضمن آنکه مدیریت واحدی برای این خدمات نیز ایجاد می‌نماید.
طرح‌های گذشته‌ی اتخاذ شده توسط دولت مرکزی
 • افزایش کمک به ایالات و قلمروها برای ارائه خدمات از کارافتادگی "غیرناشی از کار "
 • گسترش خدمات اشتغال به طوری که در حال حاضر تقاضا محور می‌باشند.
 • گسترش شرایط احراز برای پرداخت‌های تأمین اجتماعی به واجدین شرایط.
 • معرفی معیارهایی برای حمایت از مداخله‌ی به هنگام برای تأخیر در رشد کودکان و انواع خاصی از ناتوانی های دوران کودکی.
 • تشویق و پرداخت یارانه کسب و کار برای استخدام افراد معلول.
با این وجود، فشار بیشتر، روی دولت مرکزی بوده تا منابع بیشتری برای ارائه خدمات به معلولین در نظر گرفته و نقش رهبری بزرگتری را در این زمینه به عهده بگیرد.


نکات کلیدی NDIS ( طرح ملی بیمه معلولین)
 • NDIS برای پوشش افراد جوان‌ ، ارائه می شود چرا که در سن بازنشستگی حمایت و مراقبت طولانی مدت نیاز است .
 • NDIS به طور کلی افرادی با بیماریهای لاعلاج یا جراحات فاجعه بار را از حمایت مستثنی می کند ، چرا که این افراد تحت پوشش طرح‌های دیگری قرار می‌گیرند. همچنین NDIS بر مبنای ارزیابی در آمد نمی باشد.
 • NDIS برای حمایت قابل قبول ولازم از افراد معلول سرمایه گذاری خواهد کرد. پوشش، شامل انواع کمک‌ها و تجهیزات، مراقبت شخصی، کمک‌های داخلی، استراحت ، بهبود وضع خانه و خودرو، پشتیبانی از قابلیت حرکت و پشتیبانی برای دسترسی بهتر به امکانات جامعه خواهد بود.
 • این طرح شامل حقوق بازنشستگی و کمک هزینه‌ها، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش یا خانه دار شدن که به صورت برنامه‌های مجزایی وجود دارند نمی شود. ولی تطبیق وسایل زندگی برای افرادی با نیازمندی بالا، از سوی این طرح پشتیبانی خواهد شد..
 • NDIS از طریق مالیات دهندگان تأمین مالی خواهد شد ، بنابراین به مفهوم بیمه در معنای دقیق کلمه نیست. پیشنهاد کمیسیون بهره وری برای دولت مرکزی این است که NDIS را با سوق دادن پرداخت‌های ناشی از درآمد عمومی به سوی صندوق ملی بیمه معلولین ، تأمین مالی نماید. این پرداخت‌ها تحت یک فرمول توافق شده‌ تثبیت شده در قوانین محاسبه می‌شوند.
 • NDIS توسط یک واحد مستقل اداره خواهد شد. مقام معتبری مسئول گزارش به خزانه دار دولت مرکزی در این خصوص خواهد بود.
 • دولت‌های حکومتی و ایالتی، یک طرح بیمه آسیب ملی (NIIS) جداگانه ای برای پوشش افرادی که از صدمات فاجعه آمیز غیرناشی از کار رنج می‌برند ایجاد خواهند کرد.

چالش‌های باقی‌مانده
سؤالات کلیدی که در این حیطه برای پاسخ دادن باقی مانده است عبارت‌اند از:
• چه چیزی معیار معلولین برای واجد شرایط بودن جهت استفاده از این حمایتها خواهد بود؟ و چه ابزارهای ارزیابی مورد استفاده قرار خواهدگرفت؟
• چگونه هزینه‌های NDIS در سراسر سطوح دولت به اشتراک گذاشته می‌شود؟ کمیسیون بهره وری از دولت مرکزی خواست تا تنها حامی مالی باشد، اما دولت مرکزی انتظار دارد ایالات و مناطق بدون تعیین اینکه چطور آنها پول را پیدا می‌کنند، در طرح مشارکت نمایند.
دولت مرکزی اذعان داشته که سهم خود را از درآمد عمومی خواهد آورد.
مذاکرات مالی برای NDIS هنوز اتفاق نیفتاده است. و نامشخص است که چگونه ایالات و مناطق به تقاضاهای بیشتر یک طرح ملی واقعی پاسخ خواهند داد.
• چه کسی NDIS را اجرا خواهد نمود؟
پرداخت هزینه‌های، NDIS، باید بین سطوح مختلف دولت به اشتراک گذاشته شود مگر اینکه دولت مرکزی در نهایت موافقت کند تا هزینه‌ی کامل را تأمین مالی کند.
• چطور مرزهای مشخص بین واجد شرایط بودن برای NDIS و دیگر طرح‌ها قرار داده می‌شوند؟

Andrew Herscovitch
نویسنده یک افسر سابق دولت مرکزی استرالیا است که در حوزه سیاست گذاری معلولین کار کرده است.

منبع: انجمن بین المللی تامین اجتماعی (2014).
مترجم : آزاده کاظم زاده ، کارشناس گروه تعهدات و خدمات بیمه اجتماعی

۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید