اخبار

دانستنی های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

قدامات لازم جهت حضور در کمیسیون های پزشکی

بیمه شده ای که به علت حوادث ناشی از کار و یا به هر علت دیگر، تمام یا درصدی از توان خود برای ادامه کار را از دست داده باشد، لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر ازکارافتادگی کلی به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه نماید. در شعبه تأمین اجتماعی پس از بررسی پرونده بیمه شده، فرمی در ۳ نسخه که اطلاعات هویتی بیمه شده در آن ثبت شده است، به وی تحویل داده می شود.
بیمه شده باید این فرم را برای تکمیل کردن بخش مربوط به اطلاعات پزشکی آن، نزد پزشک معالج برده و بعداز تکمیل مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحویل دهد. در این مرحله شعبه تأمین اجتماعی، ضمن الصاق مدارک و تکمیل فرم های مورد نیاز، بیمه شده را به کمیسیون پزشکی سازمان معرفی می نماید.

بیمه شده تأمین اجتماعی که از سوی یکی از شعب این سازمان برای تعیین نوع و درصد از کارافتادگی به کمیسیون پزشکی معرفی می شود، باید طبق مراحل زیر اقدام کند:

 • به همراه مدارک درمانی، خلاصه پرونده و در صورت لزوم پرونده فنی، فرم بررسی و گزارش بازرسی حادثه منضم به اظهارنظر واحد بازرسی درخصوص ناشی و یا غیرناشی از کاربودن حادثه و معرفی نامه شعبه، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی بدوی مراجعه کند.
 • در روز و ساعت تعیین شده، در محل برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود.
 • رأی کمیسیون بدوی پس از صدور در روز برگزاری جلسه کمیسیون به بیمه شده ابلاغ می شود. بیمه شده در صورت قبول نداشتن رأی صادره می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه اعلام کند.
 • شعبه تامین اجتماعی، بیمه شده را به کمیسیون پزشکی تجدیدنظر معرفی می کند.
 • بیمه شده ای که به رأی کمیسیون بدوی اعتراض دارد باید پس از دریافت معرفی نامه از شعبه تأمین اجتماعی، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مراجعه کند.

به یاد داشته باشید

 • کمیسیون های پزشکی تأمین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت او صادر می شود. با این حال بیمه شده می تواند به رأی کمیسیون های پزشکی بدوی اعتراض کند.
 • رأی کمیسیون های پزشکی تجدیدنظر تأمین اجتماعی قطعی و غیرقابل اعتراض است.
 • رأی کمیسیون های پزشکی براساس مدارک پزشکی متقاضی صادر می شود، بنابراین لازم است از ابتدای مراجعه خود تمام اسناد و مدارک پزشکی مرتبط را ارائه کنید.
 • درصد از کارافتادگی بیمه شدگان براساس جداول خاصی که ملاک عمل کمیسیون های پزشکی هستند، تعیین می شود. در این جداول، براساس بیماری ها و و آسیب های مختلفی که به فرد وارد می شود و عوارض ناشی از آنها، درصد از کارافتادگی تعیین شده است.

مهمترین وظایف کمیسیون های پزشکی تعیین درصد از کارافتادگی تنها یکی از وظایف کمیسیون پزشکی است. هر چند براساس ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنان، مهمترین وظیفه کمیسیون های پزشکی است، اما وظایف دیگری هم برعهده این کمیسیون ها گذاشته شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

 • بررسی وضعیت از کارافتادگی اولیه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری.
 • بررسی وضعیت اشتغال بیمه شدگانی که به علت وقوع حوادث ناشی از کار باید به کارهای سبک اشتغال داشته باشند.
 • بررسی و تأیید استراحت پزشکی ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان که از شوراهای پزشکی ارجاع شده است.
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) مورد نیاز بیمه شدگان.

۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۱۴:۱۸

نظرات بینندگان

ایمان
۱۳۹۷/۰۴/۱۹
0
0
0

۱ سوال :اینجانب راپزشکان کمسیون پزشکی پزشک قانونی شهر خود به دلیل یک سری اتفاقات نابه هنگام نوع بیماری ام رابه جنون آنی مادام العمر تشخیص دادند ولی درصد دقیق از کارافتادگی رامشخص نکردند درضمن اینجانب ۲ماهه که کلا سابقه بیمه کارگری دارم که متاسفانه این ازکارافتادگی روحی شامل حال اینجانب شد بنده با این سابقه کم بیمه یعنی ۲ماه وازطرفی دیگر تایید جنون مادام العمری که کمسیون تایید کرده، برای تایید ازکارافتادگی اینجانب وبازنشسته کردن من وتایین کردن حقوق ازبیمه تامین اجتماعی باید چه کرد.ممنونم


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید