اخبار

تحلیلی بربیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان

1- پیشینه قانونی
به منظور بهره مندی اصحاب هنر از خدمات بیمه اجتماعی و براساس توافقنامه فیما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر) و سازمان تامین اجتماعی، نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب از تاریخ 11/9/1381 در قالب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب معرفی موسسه مذکور نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند و براساس الحاقیه شماره 77286/5000 مورخ 20/8/1382 توافقنامه مزبور علاوه بر نویسندگان و پدید آورندگان کتاب گروه های بیشتری از جمله هنرمندان رشته‌های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی شامل نقاشی،طراحی، گرافیست، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی ، تذهیب، نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه ای، نویسندگان کتاب، مولفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز تحت پوشش قرار داده است.
به استناد بند (2 ) متمم توافقنامه شماره 1696 مورخ 5/6/1385 موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر کلیه تکالیف، تعهدات و حقوق مربوط به خود را به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان واگذار نموده و به دنبال آن دامنه شمول معرفی شدگان توسط آن صندوق به فعالان قرآنی نیز تعمیم داده شد.
2- فرآیند اجرایی
حق بیمه دریافتی در این نوع پوشش بیمه ای در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می باشد و صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان به عنوان کارفرمای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امور مربوط به شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط را انجام می دهد که بر این اساس آن صندوق متعهد گردیده 10 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به عنوان حق بیمه اجتماعی و 50 درصد حق سرانه درمان برای هر نفر در ماه را به عنوان کمک دولت بابت هر یک از متقاضیان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
از زمان اجرای قانون و تا پایان سال 1392تعداد 23000 نفر در قالب بیمه نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان از خدمات تامین اجتماعی استفاده نمودند. بدهی صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در خصوص حق بیمه و سرانه درمان بیمه شدگان تا پایان شهریور ماه سال جاری بالغ بر 480 میلیارد ریال می باشد که این مبلغ با توجه به جمعیت تحت پوشش به صورت ماهانه و تصاعدی در حال افزایش می باشد.
از سوی دیگر به استناد بند «ب » ماده (11) آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند سازی یارانه ها تعداد 6100 نفر از جامعه هدف این پوشش بیمه ای با برخورداری از منابع حاصل از قانون مذکور، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند اما به دلیل پرداخت کامل سرانه درمان توسط بیمه شده چندان مورد استقبال واقع نشد.
3- چالشها
1. ناپایداری استمرار پوشش بیمه: یکی از اصول بیمه اجتماعی تداوم آن درطول حیات فرد و خانواده او می‌باشد. اما به دلیل اینکه تامین منابع مالی در این نوع پوشش های بیمه ای به علت اتکاء به بودجه دولتی از پایداری مطمئن و ادامه دار برخوردار نمی باشد،استمرار و تداوم ارایه خدمات و تعهدات بیمه ای را با مشکلات عدیده ای روبرو نموده است.
2. عدم بهره مندی کامل جامعه هدف و ایجاد زمینه سوء استفاده برای سایرین: با عنایت به سهم بالای مشارکت دولت در این نوع پوشش ‌های بیمه ای و عدم وجود نظارت های قانونی و معیارهای شفاف در معرفی متقاضیان توسط مرجع مربوطه، این نوع پوشش بیمه ای نیز همچون دیگر بیمه‌های خاص، کارآمدی و اثربخشی خود را در پوشش جامعه هدف از دست داده و امکان استفاده برای افراد غیر مستحق را فراهم نموده است.
3. افزایش دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی: دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت این نوع بیمه های خاص براساس قوانین موضوعه که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است، می‌باشد و این درحالی است که توافقنامه و الحاقیه های مورد عمل بیمه‌های خاص بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان درچارچوب قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بوده است بنابراین امکان احتساب بدهی ناشی از بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در دیون دولت نیز میسر نبوده و با توجه به رقم بالای بدهی امکان تسویه بدهی توسط صندوق مزبور نیز بعید به نظر می رسد.

4- ارائه راهکار
براساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند «ج» ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، برخورداری از تأمین اجتماعی یک حق همگانی است و باید برای کلیه آحاد ملت تامین شود، البته با وجود ضرورت پوشش تأمین اجتماعی برای همه افراد جامعه برآورد ها نشان می دهد که هنوز در حدود 40 درصد از فعالان بازار کار تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار نگرفته اند و برقراری بیمه های اجتماعی خاص مانند بیمه نویسندگان،روزنامه نگاران و هنرمندان، بیمه قالی بافان ،کارگران ساختمانی، خادمین مساجد، رانندگان و ... علاوه بر اینکه بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند کارایی لازم را در جهت تعمیم و گسترش پوشش بیمه های اجتماعی نداشته اند.
با توجه به موارد پیشگفت، برای پوشش بیمه های اجتماعی افرادی از جامعه که فاقد کارفرما بوده و درآمد ماهانه ثابتی ندارند، پیشنهاد می‌شود به جای بیمه های اجتماعی اجباری، از بیمه های اجتماعی (همگانی) فراگیر استفاده شود.
در این نوع بیمه های اجتماعی حداقل هزینه های زندگی تضمین و حق بیمه ها و سهم مشارکت شهروندان نیز به گونه‌ای تعیین می‌شود که همه اعضاء قادر به پرداخت سهم خود باشند..

تهیه کننده: سمیه محبتی
تاریخ: 28/10/1393
۲۸ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید