اخبار

بی‌گدار نخرید(مقررات بیمه‌ای مربوط به نقل‌وانتقال کارگاه‌ها)

چندی پیش سازمان تامین اجتماعی خبر و اطلاعیه ای بر خروجی وبسایت اطلاع رسانی خود گذاشت درباره «مقررات بیمه ای مربوط به نقل وانتقال کارگاهها». این موضوع با وجود اهمیت بسیاری که برای کارفرمایان دارد، کمتر از آنچه باید مورد توجه ذینفعان قرار میگیرد. کم توجهی و شاید کمدقتی در این زمینه در موارد زیادی اختلافات مالی و حقوقی و قانونی به بار آورده و یا خواهد آورد که در صورت توجه به آنها و رعایت قوانین بهراحتی قابل رفع و رجوع است.

شرح ماجرا از این قرار است که بر اساس قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، هنگام نقلوانتقال عین یا منافع موسسات کارگاههای مشمول قانون سازمان تامین اجتماعی، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مطالبه کند. در صورتی که معامله کارگاه بدون اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی انجام گیرد، انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

بی مهری به ماده 37
بخش دیگری از این اطلاعیه نیز به این شرح بود: «چنانچه واگذارکننده دارای بدهی باشد میتواند با پرداخت بدهی به حساب سپرده سازمان معامله را انجام دهد، بدون اینکه حق واگذارنده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط نماید.» نکته مورد اشاره در این اطلاعیه ناظر به ماده 37 قانون تامین اجتماعی است. در این باره رئیس یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی، به آتیه نو میگوید: «روند رایج در جریان نقل وانتقال در بازار، صنوف و کارگاهها- البته در کارگاههای بزرگ کمتر - اینگونه است که معاملات به صورت کلیدی انجام میشوند، یعنی طرفین معامله در خریدوفروش کلید کارگاه را ردوبدل میکنند و معامله انجام میشود. حتی در بسیاری مواقع قولنامه ای هم امضا نمیشود. مشکلی که در این موارد رخ میدهد این است که وقتی سازمان تامین اجتماعی میخواهد محاسبات خود را انجام دهد و آن شعبه از تامین اجتماعی، که پرونده مطالباتی این کارگاه در زمینه حق بیمه کارگران و حق بیمه بیکاری و... در آنجا بوده، پروندهاش را بررسی میکند مشخص میشود که مثلا کارگاه مورد معامله بدهیهایی دارد. اما در بسیاری از این مواقع کارفرماها بدون اطلاع از قوانین و مقررات بیآنکه تکلیف این بدهیها را مشخص کنند یا از میزان آنها اطلاعی داشته باشند کارگاهها را خریدوفروش میکنند. و از آنجا که در این موارد مسئولیت یک مسئولیت تضامنی است هر کس این کارگاه را بخرد مسئولیت بدهیها به او نیز منتقل میشود.» وی میافزاید: «این ماجرا از چند جنبه قابل بررسی و توجه است، یکی از جنبه حقوحقوق کارفرمایان است که باید به آنها اطلاعرسانی و هشدار داده شود که در اولین فرصت و حتی قبل از نقلوانتقال کامل کارگاه مورد معامله باید مفاصا حساب بیمهای را بگیرند تا از وضعیت و میزان بدهیهای احتمالی کارگاهی که میخواهند بخرند مطلع شوند.»

مفاصا حساب با اعمال شاقه
اما جنبه قابل اهمیت دیگر این موضوع در زمینه خود مفاصا حساب و روال محاسبات و اعلام بدهیهای کارگاه است. در این موارد نیز نکات قابل ذکری هست که باید به آنها دقت شود. برای مثال، روال بروکراتیک و دستوپاگیر اداری که نمیتواند این اطلاعات را بهروز به فرد متقاضی بدهد خود بخشی از مشکل است. درواقع مشکل این است که کارفرمایی که میخواهد به وظیفه قانونی خود عمل کند و مفاصا حساب کارگاهش را دریافت و پرداخت کند، به دلیل برخی کاستیهای سیستمی و اطلاعاتی موجود، اطلاعات لازم را در وقت مناسب دریافت نمیکند و همین منجر به بروز مشکلاتی از این دست میشود. البته در برخی مواقع راهحل میانهای برای این مشکل در نظر گرفته شده که طبق آن باید کارفرمای قبلی کارگاه مبلغی را برای رسیدگی و پرداخت بدهیهای احتمالی موجود نزد شعبه بگذارد تا از محل آن بدهیهای مذکور پرداخت شود. اما درهرحال باید دانست که طبق قانون کارفرمای جدید و خریدار کارگاه مسئولیت بدهیها را بر عهده خواهند داشت.»

 «طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی، هنگام نقلوانتقال عین یا منافع کارگاه و موسسات مشمول این قانون، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقالدهنده مطالبه کند. یعنی در زمان انتقال عین و یا منافع کارگاه اعم از اینکه به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع تنظیم سند از سازمان تامین اجتماعی در مورد بدهی بیمهای واگذارکننده استعلام کنند.»

  «سازمان تامین اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ورود برگ استعلام به سازمان فرصت دارد پاسخ استعلام در خصوص بلامانع بودن انتقال کارگاه و یا اینکه کارگاه دارای بدهی است را به دفترخانه اسناد رسمی اعلام کند.» قریب با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند بدون اخذ مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نسبت به تنظیم سند اقدام کنند، اعلام کرد: «در صورتی که کارگاه دارای بدهی باشد، انتقالگیرنده میتواند در اجرای قانون تسهیل صدور اسناد اقدام به نقلوانتقال محل کند و در این صورت انتقالگیرنده و انتقالدهنده در خصوص پرداخت بدهی حق بیمه دارای مسئولیت تضامنی هستند.»

به روز نبودن سیستم
«همچنین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و اتاقهای اصناف در زمان تقاضای صدور و یا تجدید پروانه کسب مکلفاند مفاصا حساب سازمان را از متقاضی مطالبه کنند و در صورت عدم دریافت مفاصا حساب و انجام معامله بدون پرداخت مطالبات سازمان، انتقالگیرنده یا مالک کارگاه موظف به پرداخت بدهی خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه اقدام میکند.» اما به روز نبودن سیستم اعلام مفاصا حساب و... برای آن دسته از کارفرمایانی که مایل به انجام دادن وظیفه قانونی خود هستند مشکلاتی در این زمینه به وجود آورده است. در این رابطه نیز مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی چندی پیش از طرحی خبر داد که با اجرای آن میتوان به بهبود این روند و حل سریعتر مشکل امیدوار بود. طرحی که با کمک آن کارفرمایان از این پس میتوانند ابلاغهای تامین اجتماعی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی دریافت کنند.
«با اقدامات این سازمان، کارفرمایان میتوانند برگه های اخطاریه، اجرائیه، اعلامیه و صورتحسابهای خود را به صورت غیرحضوری و اینترنتی دریافت کنند.»
 «در نخستین گام، متقاضیان باید با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، تعهدنامه و فرمهای مرتبط را تکمیل کنند. سپس از طرف شعب تامین اجتماعی یک رسید به آنها ارائه میشود که نام کاربری و رمز عبور کارفرما برای اولینبار در برگه دریافتی قرار دارد، و در اولین ورود به سامانه باید رمز خود را تغییر دهند.»
کارفرمایانی که برای ارائه لیست حق بیمه به صورت اینترنتی قبلا رمز دریافت کردهاند، نیازی به دریافت رمز مجدد ندارند و فقط باید به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کنند تا ابلاغ الکترونیکی برای آنها فعال شود.»

  کارفرمایان علاقه مند به بهره مندی از چنین خدمت نوینی شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی خود را برای دریافت رمز ابلاغ الکترونیکی به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند. پس از پایان یافتن مراحل ثبت نام در طرح مذکور، در زمان صدور ابلاغ های تامین اجتماعی اعم از اخطاریه، اجرائیه، اعلامیه و صورتحسابها، به جای ابلاغیه های کاغذی، پیامک و پست الکترونیکی به کارفرما ارسال خواهد شد.

درگاه ابلاغ الکترونیکی برای جلوگیری از زیان
متقاضیان پس از دریافت رمز میتوانند با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیکی به نشانی eblagh. tamin. ir و درج نام کاربری و رمز عبور، برگه های احکام مطالباتی را مشاهده کنند. ملاک محاسبه مواعد برای سازمان 48 ساعت بعد از تاریخ ارسال پیام به صندوقهای اطلاعاتی کارفرما در درگاه ابلاغ الکترونیکی خواهد بود. با این همه کارفرمایانی که اقدام به خرید کارگاه میکنند باید در نظر داشته باشند که در هنگام خرید دریافت و اطلاع از جزئیات مفاصا حساب کارگاه مورد معامله به اندازه کیفیت و قیمت خود کارگاه اهمیت دارد.

مهرداد قریب، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی،

۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید