اخبار

تامین دارایی صندوق های بازنشستگی، چالشی جدید در کشورهای توسعه یافته

تامین دارایی صندوق های بازنشستگی، چالشی جدید در کشورهای توسعه یافته
تامین دارایی صندوق های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به یک چالش روز افزون تبدیل شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از بانک جهانی (World Bank)، تأمین مالی دوران سالمندی و تأمین دارایی صندوق های بازنشستگی درکشورهایی با اقتصاد توسعه یافته و درحال توسعه، به عنوان یک چالش رو به رشد مطرح می شود.
تا سال ۲۰۵۰ میلادی سهم جمعیت افراد بالای ۶۵ سال جهان از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد خواهد رسید. پیش بینی می شودکه درآینده، تعداد سالمندانی که درکشورهایی با درآمد کم زندگی می کنند تقریباً به ۱,۳ میلیارد نفر افزایش یابد.
در بررسی های صورت گرفته توسط بانک جهانی، مشخص شده است که همواره نیاز به گسترش و افزایش دامنه پوشش بازنشستگی درجهان وجود دارد که برای محقق شدن این امر، بانک جهانی بر روی بهبود دامنه پوشش بازنشستگی باکیفیت و افزایش دارایی های بازنشستگی که منجر به سرمایه گذاری بلندمدت و امن ترخواهدشد، تأکید می کند.
تیم کاری مرتبط با صندوق های بازنشستگی در بانک جهانی، به منظور بهبود دامنه پوشش و ارتقاء کیفیت دوران بازنشستگی به فعالیت های متفاوتی می پردازد که منجر به افزایش دارایی های صندوق های بازنشستگی می شود تا صندوق ها بتوانند با خیال آسوده تری به سرمایه گذاری بلندمدت بپردازند. همچنین به کاهش هزینه های صندوق ها، بهبود عملکرد سرمایه گذاری وگسترش دامنه پوشش درمیان کارگران رسمی می پردازد.
ثروت اقتصادی بیشتر و همچنین مدیریت ایمن تر منجر به داشتن زندگی طولانی و تعداد اعضای خانواده کمتر می شود که در این میان کاهش تعداد اعضای خانواده و افزایش شهرنشینی درکشورهای کم درآمد، به معنی کمرنگ شدن زندگی سنتی و تأمین مالی زندگی سالمندان نسل بعدی است.
امروزه افزایش فقرسالمندی به عنوان خطری جدی در دنیا محسوب می شود. ازجمله چالش های رایج، ایجاد نظام های بازنشستگی است که از بروز فقر درسنین سالمندی جلوگیری کرده و بازار سرمایه وکار را ازطریق ادغام قوانین بازنشستگی خصوصی و عمومی بهبود می بخشد. باید درنظر داشت که نظام های بازنشستگی را می توان ازطریق اندازه گیری میزان بهره وری، پایداری، دامنه پوشش، کفایت شایستگی و امنیت آن نظام سنجید.
صندوق های بازنشستگی می توانند یک منبع مهم خانگی و سرمایه گذاری بلندمدت باشند که اگر به طور مناسبی ایجاد شده باشند می توانند منجر به تقاضای رو به رشد سرمایه برای تأمین مالی صندوق های کسب و کار، مسکن و زیرساخت ها شوند.

ترجمه: فریبا بهزاد

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید