اخبار

افزایش بودجه طرح های پوشش بیمه ای قشر آسیب پذیر در جهان

افزایش بودجه طرح های پوشش بیمه ای قشر آسیب پذیر در جهان
از میان ابزار تأمین مالی برای گسترش پوشش درمانی قشر آسیب پذیر در جهان، تخصیص بودجه و انتقال آن به طرح پوشش درمانی به عنوان یک فاکتور موثر درنظرگرفته می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از سازمان بهداشت جهانی، تخصیص بودجه و انتقال آن برای طرح های پوشش بیمه ای قشر آسیب پذیر درکشورهایی با درآمد بالا بسیار رایج است، درحالیکه بیش از ۴۰ کشور با درآمد کم و متوسط از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را عملی کرده اند.
در بیش از دوسوم از ۴۰ کشور مورد نظر، میزان کمک هزینه و حق بیمه به صورت یکسان درنظرگرفته می شود. اگر طرح انتقال بودجه به خوبی طراحی و اجرا شود، می تواند درگسترش پوشش درمانی جهانی نقش بسزایی ایفا کند.
در طراحی و تدوین این طرح تنها باید قشر آسیب پذیر مورد هدف قرار گیرد، میزان کمک مالی زیاد و میزان حق بیمه کم برای این قشر درنظر گرفته شود، کمک هزینه ها با حق بیمه ها با هم ادغام شوند، میزان نرخ پرداخت کمک هزینه کمتر لحاظ شود و یک سیستم یکپارچه طراحی شود تا این گونه تسهیلات، بسته ای از مزایای یکسان و دسترسی آسان به خدمات درمانی را برای این اقشار فراهم کند.
انتقال بودجه به طرح های پوشش درمانی، بیانگر ویژگی های بیمه درمانی است. این انتقال منجر به بهبود پوشش خدمات بیمه ای می شود. همچنین در راستای سه بُعد پوشش درمانی جهانی یعنی جمعیت تحت پوشش، خدمات تحت پوشش و هزینه های پوشش قرار می گیرد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۰۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید