اخبار

اعلام نحوه پرداخت حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه مستمری بگیران

اعلام نحوه پرداخت حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه مستمری بگیران
سازمان تامین اجتماعی نحوه پرداخت حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به مستمری بگیران ، از کارافتادگی براثر حادثه ناشی از کار نحوه محاسبه مستمری بازماندگان و... را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه پرداخت حق سنوات مازاد بر۲۰ سال سابقه حق بیمه به مستمری بگیران عنوان کرد به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و در اجرای مصوبه هیأت وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران، چگونگی پرداخت و افزایش حق سنوات مستمری بگیرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از سال ۷۶ به بعد تعیین گردید. این کمک هزینه تاکنون به مستمری بگیران مشمول اعم از بازنشسته، بازمانده و از کارافتاده کلی پرداخت شده و مبلغ آن نیز متناسب با افزایش های موضوع ماده ۹۶ قانون افزایش یافته است.

هم زمانی بیماری عادی و حادثه ناشی از کار

همچنین تامین اجتماعی اعلام کرد: به منظور اجرای ماده ۶۶ قانون و آثار احتمالی ارایه حمایت های بلند مدت ناشی از کار بر میزان مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان) امکان طرح و بررسی همزمان بیماری عادی و حادثه ناشی از کار در کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون)وجود ندارد و صرفاً پس از بررسی عوارض حادثه ناشی از کار و صدور نظریه کمیسیون پزشکی و ارایه حمایت های سازمان بابت عوارض حادثه ناشی ازکار طرح همزمان عوارض ناشی از بیماری عادی و حادثه ناشی از کار در کمیسیون پزشکی بلامانع است.

از کارافتادگی بر اثر حادثه ناشی ازکار

طبق ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی، بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی ازکار را خواهد داشت.

نحوه محاسبه مستمری بازماندگان مقرری بگیران بیمه بیکاری

هر چند مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه متوفی محسوب می شود، ولی هنگام محاسبه مستمری بازماندگان چنانچه متوفی در تمام دوره ۷۲۰ روز قبل از تاریخ فوت در حال دریافت مقرری بیکاری بوده باشد برای تعیین میانگین دستمزد، حقوق و مزایای ظرف ۷۲۰ روز قبل از تاریخ شروع مقرری بیمه بیکاری (حقوق و مزایای زمان اشتغال به کار متوفی) ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۲۶

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید