تعداد بازدیدکنندگان

۴۲ نفر
۲۵,۰۵۲,۰۵۹ نفر
۱۲,۰۷۳ نفر
۱۸,۵۳۱ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۳ ۲۴۱   کاربر ۲۴۳   صفحه
۰۹/۰۲ ۲۷۲   کاربر ۳۶۰   صفحه
۰۹/۰۱ ۴۰۹   کاربر ۵۷۵   صفحه
۰۸/۳۰ ۴۱۸   کاربر ۶۳۴   صفحه
۰۸/۲۹ ۳۹۴   کاربر ۵۳۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۲۰۵   کاربر ۲۸۱   صفحه
۰۸/۲۷ ۳۵۲   کاربر ۴۹۳   صفحه
۰۸/۲۶ ۱۷۱   کاربر ۲۴۷   صفحه
۰۸/۲۵ ۲۵۴   کاربر ۳۵۶   صفحه
۰۸/۲۴ ۳۴۹   کاربر ۴۹۸   صفحه
۰۸/۲۳ ۳۵۲   کاربر ۴۸۶   صفحه
۰۸/۲۲ ۳۵۸   کاربر ۶۳۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۳۸۴   کاربر ۵۰۸   صفحه
۰۸/۲۰ ۳۸۰   کاربر ۵۰۳   صفحه
۰۸/۱۹ ۲۱۵   کاربر ۲۶۹   صفحه
۰۸/۱۸ ۱۸۹   کاربر ۲۲۶   صفحه
۰۸/۱۷ ۳۲۱   کاربر ۴۳۲   صفحه
۰۸/۱۶ ۳۹۶   کاربر ۵۳۱   صفحه
۰۸/۱۵ ۳۲۸   کاربر ۴۴۹   صفحه
۰۸/۱۴ ۴۲۰   کاربر ۵۴۸   صفحه
۰۸/۱۳ ۴۱۱   کاربر ۵۴۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۸۵   کاربر ۲۸۶   صفحه
۰۸/۱۱ ۲۶۵   کاربر ۳۵۸   صفحه
۰۸/۱۰ ۳۶۹   کاربر ۵۷۲   صفحه
۰۸/۰۹ ۳۸۰   کاربر ۵۱۸   صفحه
۰۸/۰۸ ۴۲۵   کاربر ۵۶۳   صفحه
۰۸/۰۷ ۴۷۹   کاربر ۶۷۶   صفحه
۰۸/۰۶ ۴۵۸   کاربر ۶۵۷   صفحه
۰۸/۰۵ ۲۴۴   کاربر ۳۱۳   صفحه
۰۸/۰۴ ۳۴۳   کاربر ۴۴۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۶,۹۰۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱,۷۶۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۴۶۳ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۹۴۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۹۷۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۹۸۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۸۷۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۹,۴۷۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۱,۳۳۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۳,۲۶۷ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۹,۵۵۳ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۶,۱۰۱ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۳,۰۶۴ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۹,۲۶۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۸,۱۷۲ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۴,۷۲۱ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۱,۸۷۷ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۵,۰۴۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۵,۱۰۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۳,۶۴۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۵,۲۱۸ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳,۹۳۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۴,۳۶۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۱,۲۰۹ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۴,۹۰۱,۴۹۰ ۶۰ %
ZZZ
ZZZ
۴,۲۷۴,۷۳۵ ۱۷ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۷ %
USA
USA
۱,۲۴۰,۱۸۶ ۵ %
EU
EU
۱,۱۵۳,۳۰۳ ۵ %
DEU
DEU
۴۰۹,۵۷۶ ۲ %
RUS
RUS
۲۶۱,۸۹۰ ۱ %
GBR
GBR
۲۲۵,۰۷۰ ۱ %
ROM
ROM
۲۱۶,۴۳۶ ۱ %
FRA
FRA
۱۱۸,۵۷۹ ۰ %
CHN
CHN
۸۴,۴۱۰ ۰ %
NOR
NOR
۵۲,۸۸۰ ۰ %
TUR
TUR
۵۱,۱۸۸ ۰ %
FIN
FIN
۳۶,۸۴۴ ۰ %
UKR
UKR
۲۷,۹۱۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۴,۶۳۵ ۰ %
POL
POL
۲۳,۴۸۷ ۰ %
ESP
ESP
۲۲,۸۷۹ ۰ %
NLD
NLD
۲۰,۵۵۳ ۰ %
ITA
ITA
۱۷,۱۱۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۶۰,۲۹۴ ۴۸ %
Firefox
Firefox
۸۵,۵۹۶ ۲۶ %
Mozilla
Mozilla
۳۰,۷۵۸ ۹ %
Safari
Safari
۱۷,۳۰۸ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱,۱۳۹ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۷,۱۰۶ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۸۰۴ ۱ %
Other
Other
۴,۷۸۰ ۱ %
Opera
Opera
۳,۴۴۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۸۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۷۰۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۶۸۸ ۱ %
Edge
Edge
۶۸۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۰۳,۳۹۰ ۳۱ %
Linux ۷۴,۷۹۶ ۲۳ %
Windows 2003 ۴۷,۴۴۸ ۱۴ %
XP ۳۸,۸۰۱ ۱۲ %
Other ۱۷,۲۹۵ ۵ %
iOS ۱۶,۷۷۵ ۵ %
Android ۱۱,۰۱۸ ۳ %
Windows 10 ۱۰,۴۰۴ ۳ %
Windows 8 ۷,۶۰۴ ۲ %
Vista ۸۴۴ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
حقوق اداره کار ۳,۱۲۰
حقوق قانون کار ۲,۹۳۱
حقوق وزارت کار ۱,۷۵۴
پایه حقوق وزارت کار ۵۹۸
حقوق وزارت کار برای لیسانس ۵۶۰
حق اولاد ۴۷۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۴۴۷
پایه حقوق لیسانس ۳۹۲
مرخصی ۳۵۹
مرخصی زایمان ۳۲۶
اضافه کار ۲۷۸
حقوق 94 ۲۶۳
محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۴۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
حداقل حقوق ۲۱۳
پایه حقوق ۲۰۷
جدول حقوق ۲۰۶
پایه حقوق اداره کار ۱۹۴
حقوق سال 94 ۱۸۵
حقوق پایه ۱۸۰
حقوق وزارت کار چقدر است ۱۷۳
حق ماموریت ۱۶۹
ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ۱۶۸
افزایش حقوق ۱۵۲
حقوق پایه وزارت کار ۱۵۰
حقوق طبق قانون کار ۱۴۷
حقوق و مزایای اداره کار ۱۴۷
زایمان ۱۴۵
حقوق وزارت کاری ۱۳۲
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳۲
حقوق پایه اداره کار ۱۲۷
حقوق ۱۲۲
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ۱۱۴
قانون وزارت کار حقوق ۱۱۱
سامانه بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور ۱۱۰
قانون کار حقوق ۱۰۷
حقوق 95 ۱۰۷
حقوق و مزایای قانون کار ۱۰۶
حداقل حقوق اداره کار ۹۷
حقوق لیسانس طبق قانون کار ۹۶
اضافه کاری ۹۴
bimeh ۹۰
حقوق اداره کاری ۸۸
حداقل حقوق قانون کار ۸۷
عیدی ۸۵
افزایش حقوق 94 ۸۵
شرایط بازنشستگی با 15 سال سابقه ۸۴
محاسبه حقوق بازنشستگی ۸۳
حقوق پایه قانون کار ۸۳
مزایای قانون کار ۷۸