تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۳۱,۷۲۱,۳۲۷ نفر
۶,۵۳۹ نفر
۴۰,۶۲۸ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۳ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۴/۰۲ ۹۹   کاربر ۱۴۳   صفحه
۰۴/۰۱ ۵۵   کاربر ۶۷   صفحه
۰۳/۳۱ ۷۵   کاربر ۱۵۵   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۰۹   کاربر ۱۷۱   صفحه
۰۳/۲۹ ۹۶   کاربر ۱۸۷   صفحه
۰۳/۲۸ ۱۵۳   کاربر ۱۹۸   صفحه
۰۳/۲۷ ۱۴۴   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۳/۲۶ ۵۴   کاربر ۸۰   صفحه
۰۳/۲۵ ۳۹   کاربر ۵۶   صفحه
۰۳/۲۴ ۱۴۶   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۳/۲۳ ۱۳۶   کاربر ۲۱۶   صفحه
۰۳/۲۲ ۱۶۱   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۳/۲۱ ۱۷۷   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۳/۲۰ ۱۲۲   کاربر ۲۳۷   صفحه
۰۳/۱۹ ۹۲۰   کاربر ۱,۰۰۸   صفحه
۰۳/۱۸ ۶۶   کاربر ۱۰۲   صفحه
۰۳/۱۷ ۷۴   کاربر ۱۲۵   صفحه
۰۳/۱۶ ۴۵   کاربر ۶۳   صفحه
۰۳/۱۵ ۶۸   کاربر ۱۱۶   صفحه
۰۳/۱۴ ۸۰   کاربر ۱۲۷   صفحه
۰۳/۱۳ ۱۲۵   کاربر ۱۹۴   صفحه
۰۳/۱۲ ۱۲۹   کاربر ۱۸۸   صفحه
۰۳/۱۱ ۷۵   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۳/۱۰ ۹۳   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۳/۰۹ ۱۵۲   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۳/۰۸ ۱۷۶   کاربر ۳۳۵   صفحه
۰۳/۰۷ ۲۷۹   کاربر ۳۴۶   صفحه
۰۳/۰۶ ۲۸۶   کاربر ۳۷۰   صفحه
۰۳/۰۵ ۲۱۷   کاربر ۳۳۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰,۳۹۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۴,۰۴۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۸,۴۳۴ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۹۷۰ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۵۳۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۰۸۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷,۳۴۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۴۲۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۵,۵۷۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۹,۲۵۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۶,۴۸۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۳,۹۱۹ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۹,۶۰۷ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۶,۰۰۶ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۴,۳۷۹ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۹,۷۲۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۶,۸۵۸ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۹,۴۸۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۹,۹۱۶ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۷,۵۶۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۸,۷۰۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۱۰۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸,۵۴۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶,۹۳۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۸,۳۷۱,۳۸۷ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۱۴۵,۴۹۳ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۴۳,۸۲۵ ۵ %
EU
EU
۱,۴۳۴,۵۷۲ ۵ %
DEU
DEU
۶۵۰,۳۲۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۳۷,۰۴۳ ۱ %
RUS
RUS
۳۲۰,۲۱۶ ۱ %
ROM
ROM
۲۸۴,۵۴۵ ۱ %
FRA
FRA
۱۵۸,۴۰۸ ۱ %
CHN
CHN
۸۹,۷۹۶ ۰ %
ITA
ITA
۶۴,۷۶۰ ۰ %
NOR
NOR
۶۰,۹۴۷ ۰ %
TUR
TUR
۵۴,۲۹۰ ۰ %
FIN
FIN
۴۰,۸۱۲ ۰ %
POL
POL
۴۰,۷۱۲ ۰ %
UKR
UKR
۳۳,۷۶۳ ۰ %
CAN
CAN
۳۳,۵۱۷ ۰ %
DNK
DNK
۳۲,۶۵۲ ۰ %
NLD
NLD
۲۸,۹۶۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹۴,۷۷۷ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۹۷,۹۴۷ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۴,۰۶۸ ۹ %
Safari
Safari
۱۹,۴۳۳ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱,۵۱۶ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۱۴۹ ۲ %
Other
Other
۵,۶۳۶ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۳۰۷ ۱ %
Opera
Opera
۳,۸۷۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۳,۵۸۸ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۸۰۸ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۷۱۷ ۰ %
Edge
Edge
۱,۱۳۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۲۰,۸۸۹ ۳۱ %
Linux ۹۲,۵۵۸ ۲۴ %
Windows 2003 ۴۷,۴۶۵ ۱۲ %
XP ۴۱,۲۸۳ ۱۱ %
Windows 10 ۲۱,۰۵۱ ۵ %
iOS ۱۸,۷۴۴ ۵ %
Other ۱۸,۳۸۶ ۵ %
Android ۱۳,۱۹۲ ۳ %
Windows 8 ۱۰,۰۳۹ ۳ %
Vista ۱,۰۶۱ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
حقوق اداره کار ۳,۲۷۶
حقوق قانون کار ۳,۰۷۲
حقوق وزارت کار ۱,۹۶۰
پایه حقوق وزارت کار ۷۲۰
حقوق وزارت کار برای لیسانس ۶۲۲
حق اولاد ۴۷۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۴۴۷
پایه حقوق لیسانس ۴۱۰
ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ۳۷۹
مرخصی ۳۵۹
مرخصی زایمان ۳۲۶
اضافه کار ۲۷۸
حقوق 94 ۲۶۳
محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۴۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
پایه حقوق اداره کار ۲۳۰
پایه حقوق ۲۱۹
حداقل حقوق ۲۱۸
جدول حقوق ۲۱۳
حقوق سال 94 ۱۸۷
حقوق پایه وزارت کار ۱۸۳
حقوق وزارت کار چقدر است ۱۸۱
حقوق پایه ۱۸۱
حق ماموریت ۱۶۹
حقوق طبق قانون کار ۱۶۰
حقوق پایه اداره کار ۱۶۰
افزایش حقوق ۱۵۴
حقوق و مزایای اداره کار ۱۵۳
زایمان ۱۴۵
حقوق وزارت کاری ۱۳۷
حقوق ۱۳۷
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳۲
قانون وزارت کار حقوق ۱۲۹
حداقل حقوق قانون کار ۱۲۰
قانون کار حقوق ۱۱۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ۱۱۴
سامانه بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور ۱۱۰
حداقل حقوق اداره کار ۱۰۹
حقوق و مزایای قانون کار ۱۰۸
حقوق 95 ۱۰۷
حقوق لیسانس طبق قانون کار ۱۰۴
اضافه کاری ۹۹
حقوق قانون کار چقدر است ۹۸
حقوق اداره کاری ۹۷
عیدی ۹۴
bimeh ۹۳
حقوق پایه قانون کار ۸۹
افزایش حقوق 94 ۸۵
شرایط بازنشستگی با 15 سال سابقه ۸۴
محاسبه حقوق بازنشستگی ۸۳