تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳۳,۴۲۳,۳۱۲ نفر
۳۰,۹۹۱ نفر
۳۵,۰۵۲ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۴ ۸۰   کاربر ۹۳   صفحه
۰۵/۲۳ ۱۰۰   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۵/۲۲ ۸۴   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۵/۲۱ ۸۰   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۵/۲۰ ۶۰   کاربر ۹۲   صفحه
۰۵/۱۹ ۴۸   کاربر ۵۸   صفحه
۰۵/۱۸ ۶۳   کاربر ۸۶   صفحه
۰۵/۱۷ ۱۲۹   کاربر ۱۷۱   صفحه
۰۵/۱۶ ۶۴   کاربر ۹۳   صفحه
۰۵/۱۵ ۷۸   کاربر ۱۲۹   صفحه
۰۵/۱۴ ۷۳   کاربر ۹۹   صفحه
۰۵/۱۳ ۷۹   کاربر ۱۱۳   صفحه
۰۵/۱۲ ۴۹   کاربر ۸۰   صفحه
۰۵/۱۱ ۴۳   کاربر ۷۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۷۳   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۷۲   کاربر ۱۰۲   صفحه
۰۵/۰۸ ۸۲   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۵/۰۷ ۶۴   کاربر ۸۹   صفحه
۰۵/۰۶ ۸۰   کاربر ۱۳۰   صفحه
۰۵/۰۵ ۴۳   کاربر ۵۴   صفحه
۰۵/۰۴ ۵۴   کاربر ۸۲   صفحه
۰۵/۰۳ ۱۶۶   کاربر ۲۰۰   صفحه
۰۵/۰۲ ۸۰   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۵/۰۱ ۶۸   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۴/۳۱ ۷۵   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۴/۳۰ ۱۳۰   کاربر ۲۱۳   صفحه
۰۴/۲۹ ۴۷   کاربر ۸۰   صفحه
۰۴/۲۸ ۶۴   کاربر ۱۲۵   صفحه
۰۴/۲۷ ۸۲   کاربر ۱۵۲   صفحه
۰۴/۲۶ ۹۱   کاربر ۱۶۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰,۵۵۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۴,۲۳۷ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۸,۵۷۹ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۷,۰۶۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۵۹۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۱۳۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷,۴۰۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۶۱۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۵,۹۲۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۹,۷۳۸ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۶,۹۷۲ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۴,۴۱۷ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۰,۰۹۷ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۶,۴۸۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۴,۸۱۰ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۰,۱۴۱ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۷,۲۳۷ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۹,۷۵۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۰,۲۰۲ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۷,۸۲۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۸,۹۱۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۳۳۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸,۷۵۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷,۱۸۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۹,۳۵۷,۸۳۷ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۵۵۴,۶۳۰ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۶۱۷,۹۰۵ ۵ %
EU
EU
۱,۴۹۴,۵۶۴ ۵ %
DEU
DEU
۷۱۷,۵۷۵ ۲ %
GBR
GBR
۳۵۰,۰۱۹ ۱ %
RUS
RUS
۳۳۶,۴۰۸ ۱ %
ROM
ROM
۲۹۷,۴۰۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۳,۵۱۰ ۰ %
CHN
CHN
۹۱,۹۰۲ ۰ %
ITA
ITA
۶۹,۵۰۷ ۰ %
NOR
NOR
۶۱,۵۶۴ ۰ %
TUR
TUR
۵۶,۴۴۵ ۰ %
POL
POL
۴۵,۲۰۲ ۰ %
FIN
FIN
۴۱,۷۳۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۶,۳۶۸ ۰ %
DNK
DNK
۳۶,۲۱۲ ۰ %
UKR
UKR
۳۶,۰۰۲ ۰ %
AUS
AUS
۳۰,۷۶۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹۷,۳۰۲ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۹۸,۶۸۷ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۴,۲۳۶ ۹ %
Safari
Safari
۱۹,۶۲۵ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱,۵۲۶ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۲۱۱ ۲ %
Other
Other
۵,۷۴۵ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۳۷۰ ۱ %
Opera
Opera
۳,۸۹۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۳,۵۹۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۸۱۹ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۷۱۸ ۰ %
Edge
Edge
۱,۱۶۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۲۱,۹۷۲ ۳۱ %
Linux ۹۴,۰۷۳ ۲۴ %
Windows 2003 ۴۷,۴۶۷ ۱۲ %
XP ۴۱,۳۷۴ ۱۱ %
Windows 10 ۲۱,۵۷۶ ۶ %
iOS ۱۸,۹۲۱ ۵ %
Other ۱۸,۶۰۳ ۵ %
Android ۱۳,۲۸۲ ۳ %
Windows 8 ۱۰,۱۸۳ ۳ %
Vista ۱,۱۰۱ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
حقوق اداره کار ۳,۲۸۴
حقوق قانون کار ۳,۰۷۳
حقوق وزارت کار ۱,۹۶۴
پایه حقوق وزارت کار ۷۲۳
حقوق وزارت کار برای لیسانس ۶۲۲
حق اولاد ۴۷۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۴۴۷
پایه حقوق لیسانس ۴۱۰
ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ۳۸۱
مرخصی ۳۵۹
مرخصی زایمان ۳۲۶
اضافه کار ۲۷۸
حقوق 94 ۲۶۳
محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۴۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
پایه حقوق اداره کار ۲۳۱
پایه حقوق ۲۱۹
حداقل حقوق ۲۱۸
جدول حقوق ۲۱۳
حقوق سال 94 ۱۸۷
حقوق پایه وزارت کار ۱۸۳
حقوق وزارت کار چقدر است ۱۸۱
حقوق پایه ۱۸۱
حق ماموریت ۱۶۹
حقوق طبق قانون کار ۱۶۱
حقوق پایه اداره کار ۱۶۰
افزایش حقوق ۱۵۴
حقوق و مزایای اداره کار ۱۵۳
زایمان ۱۴۵
حقوق وزارت کاری ۱۳۷
حقوق ۱۳۷
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳۲
قانون وزارت کار حقوق ۱۲۹
حداقل حقوق قانون کار ۱۲۰
قانون کار حقوق ۱۱۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ۱۱۴
سامانه بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور ۱۱۰
حداقل حقوق اداره کار ۱۱۰
حقوق و مزایای قانون کار ۱۰۸
حقوق 95 ۱۰۷
حقوق لیسانس طبق قانون کار ۱۰۴
اضافه کاری ۹۹
حقوق قانون کار چقدر است ۹۸
حقوق اداره کاری ۹۷
عیدی ۹۴
bimeh ۹۴
حقوق پایه قانون کار ۸۹
افزایش حقوق 94 ۸۵
شرایط بازنشستگی با 15 سال سابقه ۸۴
محاسبه حقوق بازنشستگی ۸۳