تعداد بازدیدکنندگان

۱۳ نفر
۲۹,۳۵۶,۲۳۰ نفر
۳,۹۴۷ نفر
۳۹,۸۸۷ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۰۴ ۱۴   کاربر ۱۹   صفحه
۰۲/۰۳ ۲۱۴   کاربر ۳۱۴   صفحه
۰۲/۰۲ ۱۵۳   کاربر ۳۱۲   صفحه
۰۲/۰۱ ۱۸۷   کاربر ۳۲۵   صفحه
۰۱/۳۱ ۷۵   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۱/۳۰ ۱۴۹   کاربر ۳۷۰   صفحه
۰۱/۲۹ ۱۸۵   کاربر ۴۳۳   صفحه
۰۱/۲۸ ۲۰۴   کاربر ۵۲۴   صفحه
۰۱/۲۷ ۲۴۲   کاربر ۵۲۶   صفحه
۰۱/۲۶ ۲۶۸   کاربر ۵۸۹   صفحه
۰۱/۲۵ ۱۳۹   کاربر ۳۹۶   صفحه
۰۱/۲۴ ۲۰۱   کاربر ۲۷۸   صفحه
۰۱/۲۳ ۲۵۱   کاربر ۷۳۸   صفحه
۰۱/۲۲ ۳۴۰   کاربر ۶۴۴   صفحه
۰۱/۲۱ ۲۶۹   کاربر ۷۵۷   صفحه
۰۱/۲۰ ۳۱۴   کاربر ۶۶۱   صفحه
۰۱/۱۹ ۳۱۶   کاربر ۵۹۵   صفحه
۰۱/۱۸ ۳۳۰   کاربر ۷۱۱   صفحه
۰۱/۱۷ ۳۳۰   کاربر ۵۴۲   صفحه
۰۱/۱۶ ۲۳۳   کاربر ۳۷۷   صفحه
۰۱/۱۵ ۳۰۷   کاربر ۶۶۳   صفحه
۰۱/۱۴ ۳۲۰   کاربر ۷۸۸   صفحه
۰۱/۱۳ ۱۰۳   کاربر ۱۴۳   صفحه
۰۱/۱۲ ۹۲   کاربر ۲۶۲   صفحه
۰۱/۱۱ ۸۰   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۱/۱۰ ۹۷   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۱/۰۹ ۹۵   کاربر ۲۷۶   صفحه
۰۱/۰۸ ۱۶۳   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۱/۰۷ ۱۶۴   کاربر ۲۹۵   صفحه
۰۱/۰۶ ۱۶۸   کاربر ۳۹۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰,۰۴۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳,۷۵۴ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۸,۲۱۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۷۸۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۳۲۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۴,۹۳۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷,۲۱۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۱۹۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۴,۹۸۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۸,۴۰۹ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵,۴۷۱ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۲,۸۵۴ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۸,۶۵۰ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۵,۰۳۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۳,۴۳۷ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۸,۹۴۹ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۶,۰۸۶ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۸,۸۳۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۹,۳۲۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۷,۰۹۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۸,۲۸۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۷,۶۲۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۷,۳۶۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶,۳۱۹ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۶,۹۰۵,۰۰۱ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۵,۵۸۴,۱۳۸ ۱۹ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۶ %
USA
USA
۱,۴۵۰,۶۱۴ ۵ %
EU
EU
۱,۳۶۵,۶۹۳ ۵ %
DEU
DEU
۵۹۲,۵۱۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۲۱,۱۵۴ ۱ %
RUS
RUS
۲۹۹,۷۷۶ ۱ %
ROM
ROM
۲۶۸,۷۲۹ ۱ %
FRA
FRA
۱۵۳,۲۵۸ ۱ %
CHN
CHN
۸۷,۴۰۷ ۰ %
NOR
NOR
۵۹,۵۶۶ ۰ %
ITA
ITA
۵۷,۱۸۷ ۰ %
TUR
TUR
۵۲,۴۱۹ ۰ %
FIN
FIN
۳۹,۸۰۷ ۰ %
POL
POL
۳۴,۶۴۲ ۰ %
UKR
UKR
۳۰,۸۷۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۰,۱۲۰ ۰ %
NLD
NLD
۲۸,۴۹۷ ۰ %
DNK
DNK
۲۷,۹۱۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۸۹,۵۴۵ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۹۶,۳۳۱ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۳,۷۳۶ ۹ %
Safari
Safari
۱۹,۰۲۹ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱,۳۰۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۰۱۶ ۲ %
Other
Other
۵,۳۹۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۱۹۱ ۱ %
Opera
Opera
۳,۸۴۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۳,۰۰۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۷۹۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۷۱۴ ۰ %
Edge
Edge
۱,۰۶۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۱۸,۵۳۵ ۳۲ %
Linux ۸۹,۶۹۵ ۲۴ %
Windows 2003 ۴۷,۴۶۲ ۱۳ %
XP ۴۰,۲۷۹ ۱۱ %
Windows 10 ۱۹,۷۰۸ ۵ %
iOS ۱۸,۳۸۶ ۵ %
Other ۱۸,۰۰۳ ۵ %
Android ۱۲,۹۷۳ ۳ %
Windows 8 ۹,۷۰۶ ۳ %
Vista ۱,۰۱۰ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
حقوق اداره کار ۳,۲۷۳
حقوق قانون کار ۳,۰۶۵
حقوق وزارت کار ۱,۹۵۶
پایه حقوق وزارت کار ۷۱۴
حقوق وزارت کار برای لیسانس ۶۲۰
حق اولاد ۴۷۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۴۴۷
پایه حقوق لیسانس ۴۱۰
مرخصی ۳۵۹
ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ۳۵۵
مرخصی زایمان ۳۲۶
اضافه کار ۲۷۸
حقوق 94 ۲۶۳
محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۴۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
پایه حقوق اداره کار ۲۲۸
پایه حقوق ۲۱۹
حداقل حقوق ۲۱۸
جدول حقوق ۲۱۳
حقوق سال 94 ۱۸۷
حقوق وزارت کار چقدر است ۱۸۱
حقوق پایه ۱۸۰
حقوق پایه وزارت کار ۱۷۹
حق ماموریت ۱۶۹
حقوق طبق قانون کار ۱۵۸
حقوق پایه اداره کار ۱۵۶
حقوق و مزایای اداره کار ۱۵۳
افزایش حقوق ۱۵۲
زایمان ۱۴۵
حقوق وزارت کاری ۱۳۷
حقوق ۱۳۷
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳۲
قانون وزارت کار حقوق ۱۲۷
حداقل حقوق قانون کار ۱۱۹
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ۱۱۴
قانون کار حقوق ۱۱۳
سامانه بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور ۱۱۰
حداقل حقوق اداره کار ۱۰۸
حقوق و مزایای قانون کار ۱۰۸
حقوق 95 ۱۰۷
حقوق لیسانس طبق قانون کار ۱۰۴
اضافه کاری ۹۹
حقوق اداره کاری ۹۷
حقوق قانون کار چقدر است ۹۳
عیدی ۹۱
bimeh ۹۱
حقوق پایه قانون کار ۸۷
افزایش حقوق 94 ۸۵
شرایط بازنشستگی با 15 سال سابقه ۸۴
محاسبه حقوق بازنشستگی ۸۳