تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۳۵,۳۶۱,۱۴۸ نفر
۳۱,۴۱۸ نفر
۴۱,۴۰۸ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۵ ۵۱   کاربر ۲۴۶   صفحه
۰۷/۲۴ ۷۳   کاربر ۲۲۷   صفحه
۰۷/۲۳ ۷۵   کاربر ۴۳۵   صفحه
۰۷/۲۲ ۸۲   کاربر ۲۵۱   صفحه
۰۷/۲۱ ۹۰   کاربر ۲۶۶   صفحه
۰۷/۲۰ ۴۱   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۷/۱۹ ۳۸   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۷/۱۸ ۷۳   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۷/۱۷ ۷۷   کاربر ۹۳   صفحه
۰۷/۱۶ ۷۷   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۷/۱۵ ۷۰   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۷/۱۴ ۸۵   کاربر ۲۶۲   صفحه
۰۷/۱۳ ۲۸   کاربر ۱۸۱   صفحه
۰۷/۱۲ ۴۸   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۷/۱۱ ۸۲   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۷/۱۰ ۷۵   کاربر ۲۶۳   صفحه
۰۷/۰۹ ۹۱   کاربر ۲۶۹   صفحه
۰۷/۰۸ ۹۴   کاربر ۲۵۴   صفحه
۰۷/۰۷ ۶۷   کاربر ۸۱   صفحه
۰۷/۰۶ ۳۶   کاربر ۴۵   صفحه
۰۷/۰۵ ۵۳   کاربر ۶۹   صفحه
۰۷/۰۴ ۶۳   کاربر ۸۱   صفحه
۰۷/۰۳ ۷۹   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۷/۰۲ ۵۹   کاربر ۹۳   صفحه
۰۷/۰۱ ۷۹   کاربر ۹۶   صفحه
۰۶/۳۱ ۷۹   کاربر ۸۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۶۰   کاربر ۶۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۴۳   کاربر ۴۸   صفحه
۰۶/۲۸ ۴۹   کاربر ۵۳   صفحه
۰۶/۲۷ ۷۴   کاربر ۹۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰,۸۵۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۴,۸۴۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۸,۸۱۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۷,۷۹۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۶۵۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۱۷۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷,۴۷۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۷۲۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۶,۲۲۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۰,۱۳۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۷,۴۰۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۴,۹۳۹ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۰,۵۲۶ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۷,۰۱۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۵,۵۰۰ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۰,۴۸۴ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۷,۵۵۰ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۰,۲۸۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۰,۴۵۲ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸,۰۴۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۹,۱۴۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۹۶۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۹,۰۴۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷,۴۰۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۰,۴۱۴,۷۳۲ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۷,۰۴۵,۴۸۳ ۲۰ %
USA
USA
۱,۷۱۷,۱۴۴ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۵۸,۴۸۹ ۴ %
DEU
DEU
۷۸۵,۰۲۰ ۲ %
GBR
GBR
۳۸۶,۴۹۷ ۱ %
RUS
RUS
۳۵۶,۲۵۳ ۱ %
ROM
ROM
۳۱۳,۱۴۶ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۴,۵۹۰ ۰ %
CHN
CHN
۹۷,۰۲۰ ۰ %
ITA
ITA
۷۹,۰۷۳ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۳۱۶ ۰ %
TUR
TUR
۵۹,۹۴۷ ۰ %
POL
POL
۴۹,۶۷۹ ۰ %
FIN
FIN
۴۲,۹۱۷ ۰ %
CAN
CAN
۴۱,۴۴۱ ۰ %
DNK
DNK
۴۰,۹۵۴ ۰ %
UKR
UKR
۳۸,۱۱۰ ۰ %
AUS
AUS
۳۴,۴۴۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹۹,۸۲۳ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۹۹,۵۸۹ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۴,۵۱۸ ۹ %
Safari
Safari
۱۹,۷۸۰ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱,۵۳۹ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۲۷۹ ۲ %
Other
Other
۵,۷۶۴ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۴۳۶ ۱ %
Opera
Opera
۳,۹۰۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۳,۵۹۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۸۲۷ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۷۲۶ ۰ %
Edge
Edge
۱,۲۲۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۲۳,۲۱۵ ۳۱ %
Linux ۹۵,۴۴۸ ۲۴ %
Windows 2003 ۴۷,۴۶۸ ۱۲ %
XP ۴۱,۴۷۶ ۱۱ %
Windows 10 ۲۲,۲۲۸ ۶ %
iOS ۱۹,۰۶۴ ۵ %
Other ۱۸,۷۹۵ ۵ %
Android ۱۳,۳۹۴ ۳ %
Windows 8 ۱۰,۴۰۶ ۳ %
Vista ۱,۱۳۴ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
حقوق اداره کار ۳,۳۱۱
حقوق قانون کار ۳,۰۸۰
حقوق وزارت کار ۱,۹۷۱
پایه حقوق وزارت کار ۷۳۳
حقوق وزارت کار برای لیسانس ۶۲۳
حق اولاد ۴۷۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۴۴۷
پایه حقوق لیسانس ۴۱۰
ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ۳۸۳
مرخصی ۳۵۹
مرخصی زایمان ۳۲۶
اضافه کار ۲۷۸
حقوق 94 ۲۶۳
محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۴۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
پایه حقوق اداره کار ۲۳۲
پایه حقوق ۲۱۹
حداقل حقوق ۲۱۸
جدول حقوق ۲۱۳
حقوق سال 94 ۱۸۷
حقوق پایه وزارت کار ۱۸۴
حقوق وزارت کار چقدر است ۱۸۱
حقوق پایه ۱۸۱
حق ماموریت ۱۶۹
حقوق طبق قانون کار ۱۶۳
حقوق پایه اداره کار ۱۶۱
حقوق و مزایای اداره کار ۱۵۴
افزایش حقوق ۱۵۴
زایمان ۱۴۵
حقوق وزارت کاری ۱۴۱
حقوق ۱۳۸
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳۲
قانون وزارت کار حقوق ۱۳۰
حداقل حقوق قانون کار ۱۲۰
قانون کار حقوق ۱۱۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ۱۱۴
سامانه بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور ۱۱۰
حداقل حقوق اداره کار ۱۱۰
حقوق و مزایای قانون کار ۱۰۸
حقوق 95 ۱۰۷
حقوق لیسانس طبق قانون کار ۱۰۴
اضافه کاری ۹۹
حقوق اداره کاری ۹۸
حقوق قانون کار چقدر است ۹۸
عیدی ۹۴
bimeh ۹۴
حقوق پایه قانون کار ۸۹
افزایش حقوق 94 ۸۵
شرایط بازنشستگی با 15 سال سابقه ۸۴
محاسبه حقوق بازنشستگی ۸۳