تعداد بازدیدکنندگان

۷۵ نفر
۳۰۹,۴۷۰ نفر
۳۲۱ نفر
۵۲۱ نفر
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
۲,۹۱۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۱,۳۸۲   کاربر ۲,۲۷۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۸,۲۸۳   کاربر ۱۴,۴۳۸   صفحه
۰۶/۲۸ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۸,۹۲۹   کاربر ۱۶,۰۰۴   صفحه
۰۶/۲۶ ۸,۶۶۳   کاربر ۱۵,۳۵۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۸,۸۱۸   کاربر ۱۵,۳۷۵   صفحه
۰۶/۲۴ ۳,۶۵۵   کاربر ۶,۰۷۸   صفحه
۰۶/۲۳ ۵,۳۸۷   کاربر ۹,۵۱۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۷,۶۷۰   کاربر ۱۳,۷۲۳   صفحه
۰۶/۲۱ ۷,۵۶۹   کاربر ۱۳,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۵,۷۵۱   کاربر ۱۱,۲۴۹   صفحه
۰۶/۱۹ ۶,۸۵۴   کاربر ۱۳,۰۰۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۲,۳۷۴   کاربر ۴,۳۲۸   صفحه
۰۶/۱۷ ۲,۱۴۰   کاربر ۴,۲۸۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۳,۴۹۸   کاربر ۶,۸۴۹   صفحه
۰۶/۱۵ ۵,۴۹۶   کاربر ۱۰,۹۳۱   صفحه
۰۶/۱۴ ۶,۳۰۷   کاربر ۱۲,۱۴۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۶,۸۹۲   کاربر ۱۳,۴۹۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۶,۳۵۰   کاربر ۱۲,۷۴۱   صفحه
۰۶/۱۱ ۶,۶۹۵   کاربر ۱۳,۱۳۶   صفحه
۰۶/۱۰ ۲,۵۷۰   کاربر ۴,۹۷۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۳,۸۹۲   کاربر ۷,۴۵۸   صفحه
۰۶/۰۸ ۱,۹۲۴   کاربر ۳,۴۷۷   صفحه
۰۶/۰۷ ۳,۵۷۳   کاربر ۶,۷۷۵   صفحه
۰۶/۰۶ ۳,۶۰۸   کاربر ۶,۷۱۵   صفحه
۰۶/۰۵ ۳,۹۶۰   کاربر ۷,۱۹۲   صفحه
۰۶/۰۴ ۶,۶۶۲   کاربر ۱۳,۴۲۴   صفحه
۰۶/۰۳ ۳,۰۱۹   کاربر ۵,۹۲۵   صفحه
۰۶/۰۲ ۴,۱۸۸   کاربر ۷,۷۶۵   صفحه
۰۶/۰۱ ۵,۶۷۹   کاربر ۱۱,۰۴۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۶,۱۰۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱,۲۲۷ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۱۶۳ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۷۷۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۵۵۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۸۴۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۶۱۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۸,۷۸۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹,۷۸۱ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۱,۱۸۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۷,۱۳۷ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۳,۴۴۴ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۰,۴۹۱ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۷,۰۳۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۵,۸۷۵ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۲,۷۰۶ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۰,۱۶۷ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۳,۵۷۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳,۶۶۶ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۲,۱۱۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۳,۶۷۸ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۲,۵۰۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۲,۸۵۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰,۱۰۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۲۵,۵۹۹ ۴۱ %
IRN
IRN
۱۱۰,۹۴۳ ۳۶ %
EU
EU
۱۷,۷۳۵ ۶ %
USA
USA
۱۱,۸۳۸ ۴ %

۹,۸۴۱ ۳ %
DEU
DEU
۹,۲۳۹ ۳ %
ROM
ROM
۶,۵۰۸ ۲ %
RUS
RUS
۵,۵۸۳ ۲ %
GBR
GBR
۴,۰۸۱ ۱ %
NOR
NOR
۱,۶۵۴ ۱ %
TUR
TUR
۸۵۶ ۰ %
FIN
FIN
۷۱۳ ۰ %
ESP
ESP
۵۵۷ ۰ %
FRA
FRA
۴۴۸ ۰ %
DNK
DNK
۴۱۶ ۰ %
UKR
UKR
۳۸۷ ۰ %
AUS
AUS
۳۷۳ ۰ %
ITA
ITA
۲۸۴ ۰ %
BEL
BEL
۲۳۰ ۰ %
SWE
SWE
۱۶۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۴۷,۱۳۱ ۴۸ %
Firefox
Firefox
۷۹,۲۷۹ ۲۶ %
Mozilla
Mozilla
۲۸,۷۳۴ ۹ %
Safari
Safari
۱۶,۳۰۴ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱,۰۳۷ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۶,۵۹۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۵۵۶ ۱ %
Other
Other
۴,۴۹۷ ۱ %
Opera
Opera
۳,۱۴۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۷۰ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۶۹۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۶۲۳ ۱ %
Edge
Edge
۵۱۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۹۵,۲۸۱ ۳۱ %
Linux ۶۶,۳۷۶ ۲۲ %
Windows 2003 ۴۷,۴۳۵ ۱۶ %
XP ۳۷,۸۹۹ ۱۲ %
Other ۱۶,۹۶۹ ۶ %
iOS ۱۵,۸۰۹ ۵ %
Android ۹,۶۶۶ ۳ %
Windows 10 ۷,۷۷۹ ۳ %
Windows 8 ۶,۳۰۲ ۲ %
Vista ۷۴۹ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
حقوق اداره کار ۲,۹۴۲
حقوق قانون کار ۲,۸۳۶
حقوق وزارت کار ۱,۶۱۵
پایه حقوق وزارت کار ۵۵۶
حقوق وزارت کار برای لیسانس ۵۲۲
حق اولاد ۴۷۴
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۴۴۷
پایه حقوق لیسانس ۳۷۸
مرخصی ۳۵۹
مرخصی زایمان ۳۲۶
اضافه کار ۲۷۵
حقوق 94 ۲۶۳
محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۲۴۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
حداقل حقوق ۲۱۱
پایه حقوق ۲۰۶
جدول حقوق ۱۹۹
حقوق سال 94 ۱۸۵
حقوق پایه ۱۷۹
حق ماموریت ۱۶۹
پایه حقوق اداره کار ۱۶۹
حقوق وزارت کار چقدر است ۱۶۳
افزایش حقوق ۱۵۲
زایمان ۱۴۵
حقوق و مزایای اداره کار ۱۳۳
فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳۲
حقوق پایه وزارت کار ۱۳۱
حقوق طبق قانون کار ۱۲۹
حقوق وزارت کاری ۱۲۰
حقوق ۱۱۷
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ۱۱۴
حقوق پایه اداره کار ۱۱۱
سامانه بانک اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور ۱۱۰
حقوق 95 ۱۰۷
حقوق و مزایای قانون کار ۱۰۳
قانون وزارت کار حقوق ۹۹
قانون کار حقوق ۹۶
اضافه کاری ۹۴
حقوق لیسانس طبق قانون کار ۹۳
حداقل حقوق اداره کار ۹۱
bimeh ۸۸
عیدی ۸۵
افزایش حقوق 94 ۸۵
شرایط بازنشستگی با 15 سال سابقه ۸۴
محاسبه حقوق بازنشستگی ۸۳
حقوق اداره کاری ۸۲
مزایای قانون کار ۷۸
حق سنوات ۷۶
حقوق پایه قانون کار ۷۶
حداقل حقوق قانون کار ۷۳